16:00 | 25/05/2023
Loading...

Bài phát biểu tổng kết năm học của Hiệu trưởng hay nhất 2023? Ai có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường trung học?

Cho tôi hỏi bài phát biểu tổng kết năm học của Hiệu trưởng hay nhất 2023?Ai có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường trung học? (Câu hỏi của anh Long - Nghệ An).

Bài phát biểu tổng kết năm học của Hiệu trưởng hay nhất 2023?

Tổng kết năm học, ngày khen thưởng thành tích đối với học sinh và tổng kết kết quả hoạt động một năm vừa qua của trường dưới sự phấn đấu của Ban giám hiệu, thầy cô giáo, sự đồng hành của các bậc phụ huynh và sự nỗ lực của các em học sinh.

Dưới đây là một số mẫu bài phát biểu tổng kết năm học 2023 cho hiệu trưởng:

Tải mẫu phát biểu tổng kết năm học 2023 cho hiệu trưởng (Mẫu 01): Tải về

Tải mẫu phát biểu tổng kết năm học 2023 cho hiệu trưởng (Mẫu 02): Tải về

Bài phát biểu tổng kết năm học của Hiệu trưởng hay nhất 2023? Ai có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường trung học? (Hình từ Internet).

Bài phát biểu tổng kết năm học của Hiệu trưởng hay nhất 2023? Ai có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường trung học? (Hình từ Internet).

Ai có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường trung học?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 11 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng
....
4. Thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông.
b) Quy trình bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật.
c) Người có thẩm quyền bổ nhiệm thì có quyền bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học.

Theo đó, hiệu trưởng đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận.

Đối với hiệu trưởng trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông sẽ do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận.

Như vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận đối với hiệu trưởng trường trung học.

Tiêu chuẩn nào hiệu trưởng trường trung học cần đáp ứng khi được bổ nhiệm, hoặc công nhận?

Căn cứ theo khoản 1, khoản 3 Điều 11 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về hiệu trưởng như sau:

Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng
a) Hiệu trưởng trường trung học là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường.
b) Người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường trung học đối với trường trung học công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng trường trung học đối với trường trung học tư thục phải đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều này và theo quy định của pháp luật.
c) Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường trung học là 05 năm. Sau mỗi năm học, hiệu trưởng được viên chức, nhân viên trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định. Hiệu trưởng công tác tại một trường trung học công lập không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
....
3. Tiêu chuẩn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học
a) Về trình độ đào tạo và thời gian công tác: phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học, đạt trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp học cao nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học và đã dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp học đó.
b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học phải đạt tiêu chuẩn quy định tại chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
....

Căn cứ theo quy định trên khi được bổ nhiệm hoặc được công nhận thì hiệu trưởng trường trung học phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Về trình độ đào tạo: thời gian công tác:

+ Phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học.

+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp học cao nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Về thời gian công tác: Đã dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp học đó.

- Đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở theo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Hiệu trường trung học có quyền thành lập các hội đồng nào ngoài hội đồng trường?

Căn cứ theo Điều 12 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về các hội đồng khác trong trường thì ngoài hội đồng trường, hiệu trưởng có quyền thành lập 3 hội đồng khác trong nhà trường bao gồm:

- Hội đồng thi đua và khen thưởng.

- Hội đồng kỷ luật.

- Hội đồng tư vấn.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hiệu trưởng

Dương Thanh Trúc

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào