16:00 | 22/05/2023
Loading...

Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở mới áp dụng từ ngày 01/07/2023?

Cho hỏi: Sẽ có thay đổi biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở mới áp dụng từ ngày 01/07/2023? - Câu hỏi anh Quốc (Sơn La)

Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở mới áp dụng từ ngày 01/07/2023?

Hiện nay, biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 209/2016/TT-BTC được quy định cụ thể như sau:

Phí thẩm định thiết kế cơ sở (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác): Mức phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại điểm 1 Biểu mức thu.

Tuy nhiên, ngày 12/05/2023 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 28/2023/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/07/2023 và sẽ bãi bỏ Thông tư 209/2016/TT-BTC cụ thể biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở mới ban hành kem theo Thông tư 28/2023/TT-BTC như sau:

Như vậy, phí thẩm định thiết kế cơ sở mới ban hành đã không còn phân biệt giữa vốn đầu nước trong nước hay vốn đầu tư nước ngoài nữa.

Mức phí thẩm định thiết kế cơ sở 50% mức phí thẩm định đối với các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn đầu tư nước ngoài đã bị bãi bỏ khi Thông tư 28/2023/TT-BTC có hiệu lực.

Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở mới áp dụng từ ngày 01/07/2023?

Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở mới áp dụng từ ngày 01/07/2023? (Hình từ Internet)

Mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với khu đô thị được quy định như thế nào?

Căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định về mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng như sau:

Mức thu phí
...
2. Xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu:
a) Căn cứ xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu là tổng mức đầu tư (tính theo giá trị đề nghị thẩm định) và mức thu phí (quy định tại Biểu mức thu phí), cụ thể như sau:
Số phí phải nộp = Tổng mức đầu tư x Mức thu phí
Trường hợp dự án có tổng mức đầu tư nằm trong khoảng giữa các tổng mức đầu tư ghi trên Biểu mức thu phí thì số phí thẩm định phải thu được tính theo phương pháp nội suy như sau:
Nit là phí thẩm định cho dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %).
Git là quy mô giá trị của dự án thứ i cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị dự án).
Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị dự án).
Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị dự án).
Nia là phí thẩm định cho dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %).
Nib là phí thẩm định cho dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %).
Mức thu theo tổng mức đầu tư dự án được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với khu đô thị được xác định theo hướng dẫn tại điểm a khoản này, trong đó tổng mức đầu tư đề nghị thẩm định làm căn cứ tính phí không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư trong dự án.
...

Như vậy, mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với khu đô thị sẽ là tổng mức đầu tư (tính theo giá trị đề nghị thẩm định) và mức thu phí (quy định tại Biểu mức thu phí)

Số phí phải nộp = Tổng mức đầu tư x Mức thu phí

Ai là người nộp mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng?

Theo Điều 2 Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định về người nộp phí như sau:

Người nộp phí
Chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này. Chủ đầu tư, cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình nộp phí khi nhận kết quả thẩm định.

Như vậy, theo quy định người nộp mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng sẽ là các chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Nguyễn Trần Cao Kỵ

Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
Hỏi đáp mới nhất về Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
Hỏi đáp Pháp luật
Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở mới áp dụng từ ngày 01/07/2023?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào