10:30 | 20/05/2023
Loading...

Vụ Bảo hiểm y tế là cơ quan nào? Cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế như thế nào?

Cho anh hỏi vụ Bảo hiểm y tế là cơ quan nào? Cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế như thế nào? Câu hỏi của anh Tiến (Bình Phước)

Vụ Bảo hiểm y tế là cơ quan nào?

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 2135/QĐ-BYT năm 2023 thì Vụ Bảo hiểm y tế là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

Vụ Bảo hiểm y tế có nhiệm vụ, quyền hạn nào?

Theo Điều 2 Quyết định 2135/QĐ-BYT năm 2023 Vụ Bảo hiểm y tế có những nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Chủ trì việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm y tế, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

- Chủ trì xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển bảo hiểm y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

- Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế và các dịch vụ y tế khác thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

- Chủ trì xây dựng bộ mã danh mục dùng chung trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý khám bệnh, chữa bệnh, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quy định về trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Chủ trì, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế bao gồm:

+ Xây dựng, điều chỉnh mức đóng, mức hỗ trợ, phương thức đóng bảo hiểm y tế;

+ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và của quỹ bảo hiểm y tế;

+ Tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế;

+ Tham mưu, đề xuất các giải pháp về kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống lạm dụng, trục lợi; các giải pháp bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và cơ sở y tế; việc thực hiện tạm ứng, quyết toán, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; cơ chế xử lý quỹ bảo hiểm y tế trong trường hợp bội chi hoặc kết dư.

- Xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành các phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng các phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra các cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Chủ trì xây dựng nội dung và phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về bảo hiểm y tế.

- Chủ trì xây dựng các chỉ số, biểu mẫu thống kê, báo cáo về bảo hiểm y tế trong hệ thống các chỉ số, biểu mẫu thống kê, báo cáo của ngành y tế. Tổng hợp, theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết các hoạt động về bảo hiểm y tế.

- Tổ chức thực hiện công tác pháp chế, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm y tế; thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các chương trình, dự án về bảo hiểm y tế được giao.

- Tham gia, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

+ Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, chính sách quốc gia về thuốc và các chính sách khác liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế;

+ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định chuyên môn kỹ thuật, quy trình khám bệnh, chữa bệnh; hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

+ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế tài chính y tế, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả;

+ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình, nội dung, phương thức giám định bảo hiểm y tế;

+ Hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con đối với người có thẻ bảo hiểm y tế; đề xuất, áp dụng các giải pháp pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế;

+ Thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Vụ Bảo hiểm y tế là cơ quan nào? Cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế như thế nào?

Vụ Bảo hiểm y tế là cơ quan nào? Cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế như thế nào? (Hình từ Internet)

Cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế như thế nào?

Tại Điều 3 Quyết định 2135/QĐ-BYT năm 2023 có quy định về cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Vụ Bảo hiểm y tế như sau:

Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động
1. Lãnh đạo Vụ
Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
2. Biên chế
Biên chế của Vụ Bảo hiểm y tế được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng quyết định và theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế.
3. Cơ chế hoạt động
Vụ Bảo hiểm y tế hoạt động theo chế độ chuyên viên. Các công chức trong Vụ Bảo hiểm y tế chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế về nhiệm vụ được phân công.

Như vậy, cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế như sau:

Về lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế:

- Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm và miễn nhiệm.

- Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ.

- Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Về biên chế: Vụ Bảo hiểm y tế được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng quyết định và theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cơ cấu tổ chức Bộ Y tế

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào