21:00 | 16/03/2023
Loading...

Công ty hợp danh khai gian về các thông tin trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Cho tôi hỏi: Công ty hợp danh khai gian về các thông tin trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì bị phạt bao nhiêu tiền? Mong được tư vấn.

Công ty hợp danh khai gian về các thông tin trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Điều 43 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền với công ty hợp danh khai gian về các thông tin trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Vi phạm về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Mức phạt tiền
...
2. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28; điểm a và điểm b khoản 2 Điều 38; Điều 62 và Điều 63 Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

Theo quy định nêu trên, công ty hợp danh khai gian về các thông tin trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Công ty hợp danh khai gian về các thông tin trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Công ty hợp danh khai gian về các thông tin trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì bị phạt bao nhiêu tiền? (Hình từ Internet)

Công ty hợp danh không có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền với công ty hợp danh không có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty như sau:

Vi phạm về công ty hợp danh
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty;
b) Thành viên hợp danh đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);
c) Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn không nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc bổ sung đủ thành viên hợp danh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Mức phạt tiền
...
2. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28; điểm a và điểm b khoản 2 Điều 38; Điều 62 và Điều 63 Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

Theo đó, công ty hợp danh không có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Ngoài ra, công ty còn bị buộc bổ sung đủ thành viên hợp danh.

Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty hợp danh có những nghĩa vụ gì?

Khoản 4 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty hợp danh như sau:

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh
...
4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:
a) Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;
b) Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;
c) Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh;
d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;
đ) Đại diện cho công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; đại diện cho công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;
e) Nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

Theo đó, chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty hợp danh có những nghĩa vụ sau:

- Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;

- Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

- Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh;

- Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;

- Đại diện cho công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; đại diện cho công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

- Nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công ty hợp danh

Trần Thúy Nhàn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào