16:00 | 16/03/2023
Loading...

Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Cho hỏi hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có cơ cấu tổ chức như thế nào? Câu hỏi của anh Khoa (Hải Phòng)

Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Tại Điều 12 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định về cơ cấu tổ chức của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam như sau:

Cơ cấu tổ chức của Hội
1. Đại hội.
2. Ban Chấp hành.
3. Ban Thường vụ.
4. Ban Kiểm tra.
5. Văn phòng.
6. Chi hội, các ban chuyên môn và các tổ chức thuộc Hội.

Như vậy, Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có cơ cấu tổ chức bao gồm các cơ quan là:

- Đại hội.

- Ban Chấp hành.

- Ban Thường vụ.

- Ban Kiểm tra.

- Văn phòng.

- Chi hội, các ban chuyên môn và các tổ chức thuộc Hội.

Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có cơ cấu tổ chức như thế nào? (Hình từ Internet)

Văn phòng Hội vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam được tổ chức và hoạt động như thế nào?

Tại Điều 17 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định về Văn phòng Hội vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam như sau:

Văn phòng
1. Văn phòng Hội được tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Ban Thường vụ Hội ban hành và phê duyệt. Văn phòng Hội là bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội điều hành các hoạt động của Hội.
2. Các nhân viên của Văn phòng Hội được tuyển dụng và làm việc theo chế độ hợp đồng theo quy định của Bộ luật Lao động.
3. Hội được đặt văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật để triển khai công tác của Hội. Chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của văn phòng đại diện Hội do Ban Thường vụ Hội ban hành theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Như vậy, Văn phòng Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Ban Thường vụ Hội ban hành và phê duyệt.

Văn phòng Hội là bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội điều hành các hoạt động của Hội.

Chi hội Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ gì?

Tại Điều 18 Điều lệ Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 840/QĐ-BNV năm 2021 có quy định về Chi hội, ban chuyên môn và các tổ chức thuộc Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam như sau:

Chi hội, ban chuyên môn và các tổ chức thuộc Hội
1. Chi hội là tổ chức cơ sở thuộc Hội không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, do Ban Thường vụ Hội quyết định thành lập. Chi hội hoạt động theo Quy chế do Ban Thường vụ Hội ban hành và phê duyệt. Chi hội được thành lập trên cơ sở có từ 10 (mười) hội viên chính thức trở lên. Chi hội bầu Ban Chấp hành Chi hội (Chi hội trưởng, Chi hội phó và một số Ủy viên). Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội từ 03 (ba) người trở lên.
2. Chi hội có nhiệm vụ:
a) Quản lý hội viên, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của Hội;
b) Tập hợp, phản ánh các nguyện vọng, kiến nghị của hội viên với lãnh đạo Hội;
c) Thực hiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi hội do Ban Chấp hành Hội quy định.
3. Căn cứ vào nhu cầu hoạt động và tình hình thực tế để thực hiện các công việc mang tính chất chuyên môn, Ban Chấp hành Hội quyết định thành lập các ban chuyên môn. Trưởng các ban chuyên môn do Ban Thường vụ Hội quyết định. Các ban chuyên môn có nhiệm vụ triển khai hoạt động thuộc nghiệp vụ chuyên môn và đề xuất, tham mưu cho Ban Chấp hành về phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp, biện pháp thực hiện, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.
4. Các tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Hội:
a) Khi cần thiết và trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội quyết định việc thành lập tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Hội để thực hiện các nhiệm vụ của Hội;
b) Hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Hội được thực hiện theo quy định của pháp luật;
c) Việc giải thể, sáp nhập, chia tách; quản lý và hoạt động; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh lãnh đạo của các tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Hội thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội.

Như vậy, Chi hội Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và Phim truyền hình Việt Nam có nhiệm vụ sau:

- Quản lý hội viên, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của Hội;

- Tập hợp, phản ánh các nguyện vọng, kiến nghị của hội viên với lãnh đạo Hội;

- Thực hiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bảo hộ quyền tác giả

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào