19:20 | 17/03/2023
Loading...

Phạm nhân đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam cần đáp ứng những tiêu chí nào?

Xin hỏi cần đáp ứng yêu cầu nào thì phạm nhân được đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam? - Câu hỏi của Mỹ Linh (An Giang).

Những trường hợp nào phạm nhân không đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam?

Theo khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 54/2022/QH15 quy định các trường hợp phạm nhân không đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam như sau:

Thực hiện thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam thuộc Bộ Công an
...
4. Không đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam những phạm nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Phạm nhân phạm một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;
b) Phạm nhân đã bị kết án từ 02 lần trở lên;
c) Phạm nhân tái phạm nguy hiểm;
d) Phạm nhân là người tổ chức trong vụ án đồng phạm về tội đặc biệt nghiêm trọng;
đ) Phạm nhân có thời gian chấp hành án phạt tù còn lại trên 07 năm;
e) Phạm nhân là người nước ngoài;
g) Phạm nhân đang mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
h) Phạm nhân dưới 18 tuổi;
i) Phạm nhân từ đủ 60 tuổi trở lên;
k) Phạm nhân đang xếp loại chấp hành án phạt tù loại “Kém”;
l) Phạm nhân đã có hành vi trốn khỏi cơ sở giam giữ hoặc trốn khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc;
m) Phạm nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 32 của Luật Thi hành án hình sự.
...

Theo đó, phạm nhân không đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam khi thuộc các trường hợp sau:

+) Phạm nhân phạm một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;

+) Phạm nhân đã bị kết án từ 02 lần trở lên;

+) Phạm nhân tái phạm nguy hiểm;

+) Phạm nhân là người tổ chức trong vụ án đồng phạm về tội đặc biệt nghiêm trọng;

+) Phạm nhân có thời gian chấp hành án phạt tù còn lại trên 07 năm;

+) Phạm nhân là người nước ngoài;

+) Phạm nhân đang mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

+) Phạm nhân dưới 18 tuổi;

+) Phạm nhân từ đủ 60 tuổi trở lên;

+) Phạm nhân đang xếp loại chấp hành án phạt tù loại “Kém”;

+) Phạm nhân đã có hành vi trốn khỏi cơ sở giam giữ hoặc trốn khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc;

+) Phạm nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 32 Luật Thi hành án hình sự 2019.

Phạm nhân đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam cần đáp ứng những tiêu chí nào?

Phạm nhân đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam cần đáp ứng những tiêu chí nào? (Hình từ Internet)

Phạm nhân đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam cần đáp ứng những tiêu chí nào?

Căn cứ Điều 6 Nghị định 09/2023/NĐ-CP quy định tiêu chí để phạm nhân đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam như sau:

Cách thức, tiêu chí lựa chọn phạm nhân đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam
1. Cách thức lựa chọn phạm nhân:
Trại giam phổ biến điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều này để phạm nhân đối chiếu và tự nguyện viết đơn đề nghị được tham gia lao động, học nghề ngoài trại giam. Giám thị trại giam chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp, lựa chọn phạm nhân theo quy định.
2. Phạm nhân không thuộc trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm m khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 54/2022/QH15 được đưa ra các khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
a) Có nơi cư trú rõ ràng.
b) Chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, có ý thức cải tạo tiến bộ.
c) Đối với phạm nhân có mức án trên 15 năm, chung thân phải thuộc trường hợp phạm tội lần đầu, đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và thời gian chấp hành án còn lại từ 7 năm trở xuống, có ít nhất 12 tháng liền kề thời điểm xét duyệt được xếp loại “Khá” hoặc “Tốt”.
d) Đối với phạm nhân có mức án từ 15 năm trở xuống phải thuộc trường hợp phạm tội lần đầu và bảo đảm các điều kiện: Phạm nhân có mức án tù trên 7 năm đến 15 năm phải chấp hành được 1/3 mức án, thời gian chấp hành án còn lại từ 7 năm trở xuống, đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, có ít nhất 09 tháng liền kề thời điểm xét duyệt được xếp loại “Khá” hoặc “Tốt”; phạm nhân có mức án từ trên 3 năm đến 7 năm có ít nhất 6 tháng liền kề thời điểm xét duyệt được xếp loại “Khá” hoặc “Tốt”; phạm nhân có mức án từ 3 năm trở xuống có ít nhất 3 tháng liền kề thời điểm xét duyệt được xếp loại “Khá” hoặc “Tốt”.
đ) Đối với số phạm nhân có tiền sử nghiện ma túy phải xem xét thận trọng, chặt chẽ, chỉ lựa chọn số phạm nhân không còn biểu hiện lệ thuộc ma túy để đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam.

Như vậy, phạm nhân đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam cần đáp ứng những tiêu chí sau:

+) Phạm nhân tự nguyện viết đơn đề nghị được tham gia lao động, học nghề ngoài trại giam.

+) Không thuộc trường hợp không đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 54/2022/QH15.

+) Có nơi cư trú rõ ràng.

+) Chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, có ý thức cải tạo tiến bộ.

+) Đối với phạm nhân có mức án trên 15 năm, chung thân phải thuộc trường hợp phạm tội lần đầu, đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và thời gian chấp hành án còn lại từ 7 năm trở xuống, có ít nhất 12 tháng liền kề thời điểm xét duyệt được xếp loại “Khá” hoặc “Tốt”.

Đối với phạm nhân có mức án từ 15 năm trở xuống phải thuộc trường hợp phạm tội lần đầu và bảo đảm các điều kiện:

- Phạm nhân có mức án tù trên 7 năm đến 15 năm phải chấp hành được 1/3 mức án, thời gian chấp hành án còn lại từ 7 năm trở xuống, đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, có ít nhất 09 tháng liền kề thời điểm xét duyệt được xếp loại “Khá” hoặc “Tốt”;

- Phạm nhân có mức án từ trên 3 năm đến 7 năm có ít nhất 6 tháng liền kề thời điểm xét duyệt được xếp loại “Khá” hoặc “Tốt”;

- Phạm nhân có mức án từ 3 năm trở xuống có ít nhất 3 tháng liền kề thời điểm xét duyệt được xếp loại “Khá” hoặc “Tốt”.

+) Đối với số phạm nhân có tiền sử nghiện ma túy phải xem xét thận trọng, chặt chẽ, chỉ lựa chọn số phạm nhân không còn biểu hiện lệ thuộc ma túy để đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam.

Quyền lợi của phạm nhân khi lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam như thế nào?

Tại Điều 7 Nghị định 09/2023/NĐ-CP quy định quyền lợi của phạm nhân khi lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam như sau:

- Phạm nhân lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam được đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và được trả công theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.

- Ít nhất một tháng trước ngày phạm nhân chấp hành xong án phạt tù hoặc trước khi thi hành quyết định đặc xá, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, phạm nhân được đưa trở lại trại giam để phục vụ công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

- Trường hợp phạm nhân có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, vi phạm nội quy về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa dịch bệnh, phòng chống cháy, nổ đến mức phải xử lý kỷ luật thì đưa về trại giam để xử lý theo quy định.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cơ sở giam giữ phạm nhân

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Cơ sở giam giữ phạm nhân
Cơ sở giam giữ phạm nhân
Hỏi đáp mới nhất về Cơ sở giam giữ phạm nhân
Hỏi đáp pháp luật
Phối hợp trong bố trí giam giữ để bảo đảm yêu cầu Điều tra giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng
Hỏi đáp pháp luật
Trao đổi thông tin giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng
Hỏi đáp pháp luật
Phối hợp quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi trích xuất để tiến hành tố tụng tại cơ sở giam giữ giữa cơ sở giam giữ với cơ quan tiến hành tố tụng
Hỏi đáp pháp luật
Phối hợp quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi trích xuất ra ngoài cơ sở giam giữ để phục vụ hoạt động tố tụng giữa cơ sở giam giữ với cơ quan tiến hành tố tụng
Hỏi đáp pháp luật
Phối hợp giải quyết cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có tiến hành tố tụng
Hỏi đáp pháp luật
Phối hợp trong việc Điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam giữa các cơ sở giam giữ, giữa cơ sở giam giữ với cơ quan tiến hành tố tụng
Hỏi đáp pháp luật
Phối hợp giải quyết cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp người bào chữa giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có tiến hành tố tụng
Hỏi đáp pháp luật
Quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi đưa đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế ngoài cơ sở giam giữ
Hỏi đáp pháp luật
Cấm mang các loại vũ khí nào vào cơ sở giam giữ trong quân đội?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Cơ sở giam giữ phạm nhân có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào