13:50 | 17/03/2023
Loading...

Tạp chí Thông tin và Truyền thông có phải là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông không?

Cho tôi hỏi tạp chí Thông tin và Truyền thông có phải là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông không? - chị Hữu (Vĩnh Long)

Tạp chí Thông tin và Truyền thông có phải là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông không?

Căn cứ Điều 1 Quyết định 737/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định:

Vị trí và chức năng
Tạp chí Thông tin và Truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông; là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về thông tin lý luận, nghiệp vụ và đăng tải thông tin khoa học kỹ thuật, công bố kết quả nghiên cứu khoa học và quản lý trong các lĩnh vực: báo chí, xuất bản, in và phát hành, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.
Tạp chí Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định khác liên quan; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Tạp chí Thông tin và Truyền thông có trụ sở chính tại Hà Nội.
Tạp chí Thông tin và Truyền thông có tên giao dịch quốc tế: Journal of Information and Communications, viết tắt là: JoIC.

Theo đó, Tạp chí Thông tin và Truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí Thông tin và Truyền thông có phải là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông không?

Tạp chí Thông tin và Truyền thông có phải là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông không? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tạp chí Thông tin và Truyền thông?

Căn cứ Điều 2 Quyết định 737/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định những nhiệm vụ và quyền hạn của Tạp chí Thông tin và Truyền thông như sau:

- Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ đã được quy định trong Giấy phép hoạt động. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn, hàng năm trình Bộ trưởng.

- Tổ chức thu thập, tuyển chọn, biên tập bài, xuất bản và phát hành các ấn phẩm in, ấn phẩm điện tử của tạp chí theo đúng quy định của pháp luật về báo chí; tổ chức đội ngũ cộng tác viên trong nước và quốc tế.

- Tổ chức, phối hợp thông tin, tuyên truyền về hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng hợp thông tin báo chí về các lĩnh vực thông tin và truyền thông theo đúng tôn chỉ mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật về báo chí trên các ấn phẩm thuộc Tạp chí.

- Tổ chức nghiên cứu, tập hợp dữ liệu liên quan đến cơ chế chính sách, khoa học - công nghệ chuyên ngành do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý; tập hợp dữ liệu liên quan đến hoạt động của Bộ, các địa phương, các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và công bố các dữ liệu đó trên các phương tiện truyền thông của Tạp chí.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Được liên kết, ký kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về lĩnh vực thông tin và truyền thông; nghiên cứu, phản biện, đánh giá, phổ biến kiến thức, thông tin khoa học kỹ thuật thuộc ngành thông tin và truyền thông.

- Được liên kết trong hoạt động báo chí với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết để sản xuất nội dung báo chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí.

- Được hợp tác, trao đổi và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân vào các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Tạp chí.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người lao động của Tạp chí.

- Xây dựng Tạp chí điện tử trên mạng Internet; chủ động tổ chức các hoạt động tư vấn, khai thác thông tin tuyên truyền, quảng cáo, phát hành; được tham gia sản xuất, cung ứng các sản phẩm truyền thông theo cơ chế đặt hàng của Nhà nước.

- Quản lý về tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và các nguồn thu khác của Tạp chí; thực hiện nghĩa vụ thuế, chế độ báo cáo, kế toán, thống kê, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thông tin và truyền thông như thế nào?

Căn cứ Điều 3 Quyết định 737/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định:

Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo:
Tạp chí có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.
Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập điều hành các mặt công tác của Tạp chí và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.
2. Tổ chức bộ máy:
Các phòng, ban trực thuộc:
- Ban Công nghệ thông tin;
- Ban Toàn cảnh sự kiện - Dư luận;
- Ban Xuất bản Việt Nam;
- Ban Thông tin điện tử;
- Ban Thư ký Khoa học;
- Phòng Hành chính - Trị sự;
- Phòng Kinh doanh - Quảng cáo - Phát hành.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban do Tổng biên tập quy định.
Tạp chí được thành lập các Hội đồng để giúp Tổng biên tập các vấn đề liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật.
3. Số lượng người làm việc, lao động của Tạp chí do Tổng biên tập xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Theo đó, Tạp chí Thông tin và Truyền thông có Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập và 7 phòng ban trực thuộc.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban do Tổng biên tập quy định.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Trương Phương Thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông
Hỏi đáp mới nhất về Bộ Thông tin và Truyền thông
Hỏi đáp Pháp luật
Tạp chí Thông tin và Truyền thông có phải là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông không?
Hỏi đáp Pháp luật
Vị trí và chức năng của Bộ Thông tin và truyền thông? Cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và truyền thông được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Bộ thông tin và truyền thông có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong phòng, chống khủng bố
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong phòng, chống mua bán người
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong quản lý nhà nước về an toàn thông tin và an ninh thông tin
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong quản lý thuê bao di động trả trước
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với khu công nghệ thông tin tập trung
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bộ Thông tin và Truyền thông có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào