09:09 | 14/03/2023
Loading...

Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội thông báo tuyển dụng 21 công chức công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát năm 2023?

Xin hỏi chỉ tiêu Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội tuyển công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát năm 2023 là bao nhiêu? - Câu hỏi của Tú Quỳnh (Vĩnh Phúc).

Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội thông báo tuyển dụng 21 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát năm 2023?

Căn cứ Quyết định 18/QĐ-VKSTC năm 2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc giao biên chế giai đoạn 2022-2026 cho các đơn vị thuộc Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp cao, Viện KSND cấp tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch 178/KH-VKSTC năm 2022 của Viện KSND tối cao về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát Viện KSND năm 2023; Công văn số 701/VKSTC-V15 năm 2023 của Viện KSND tối cao về việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023.

Ngày 13/03/2023, Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội đã ra Thông báo 100/TB-VKS năm 2023 (Tải về) về việc tuyển dụng công chức năm 2023, cụ thể như sau:

Số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 21 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát.

Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội thông báo tuyển dụng 21 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát năm 2023?

Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội thông báo tuyển dụng 21 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát năm 2023? (Hình từ Internet)

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội năm 2023 là gì?

Theo Thông báo 100/TB-VKS năm 2023 (Tải về) của Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội quy định điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội năm 2023 như sau:

(1) Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển: Đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50 kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45 kg trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT- BTTTT (tương đương trình độ B trở lên).

(2) Điều kiện, tiêu chuẩn сụ thể

- Có trình độ Cử nhân Luật trở lên;

- Đã được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát;

- Đã được Viện KSND sơ tuyển;

Trình tự, thủ tục đăng ký tuyển dụng công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội năm 2023 như thế nào?

Bước 1: Người đăng ký dự tuyển công chức nộp hồ sơ

(1) Hồ sơ bao gồm:

- 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); (Tải về)

- 01 bản sao bằng Cử nhân luật trở lên;

- Phiếu sơ tuyển, Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ kiểm sát (đối với thí sinh không phải là sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội).

Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong phiếu.

- Người đăng ký dự tuyển nộp 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận, số điện thoại của người đăng ký dự tuyển.

(2) Lệ phí thi tuyển

500.000 đồng/người (được thực hiện theo Thông tư 92/2021/TT-BTC)

Bước 2: Nhận Phiếu dự tuyển

(1) Địa điểm tiếp nhận Phiếu dự tuyển:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Viện KSND thành phố Hà Nội:

Ô đất 2-VP, khu chức năng đô thị Nam đường vành đai 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội (qua phòng Tổ chức cán bộ - Phòng 328)

- Hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu phiếu được gửi qua đường bưu điện thì tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì).

(2) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Viện KSND Thành phố.

Bước 3: Thi tuyển công chức:

(1) Nội dung thi tuyển công chức: được thực hiện theo 2 vòng thi.

(2) Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến quý II năm 2023.

Thời gian thi có thể thay đổi. Việc quyết định thời gian thi tuyển cụ thông báo cho thí sinh trước ngày thi ít nhất 10 ngày.

(3) Địa điểm thi: Dự kiến sẽ tổ chức thi tập trung tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến thí sinh cùng với thông báo thời gian thi.

Bước 4: Nhận thông báo trúng tuyển

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến nơi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có).

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Môn thi, hình thức thi, nội dung thi tuyển dụng công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội năm 2023 gồm gì?

Tại Thông báo 100/TB-VKS năm 2023 (Tải về) của Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội quy định môn thi, hình thức thi, nội dung thi và thời gian thi tuyển dụng công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội năm 2023 như sau:

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

+) Nội dung thì trắc nghiệm gồm 3 phần

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các Tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thi bằng Tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút. Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

+) Miễn thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam hoặc cổ chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

+) Miễn thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

+) Kết quả vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm sát

+) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

+) Hình thức thi: thi viết.

+) Thang điểm: 100 điểm.

+) Thời gian thi: 180 phút.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tuyển dụng công chức

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào