09:19 | 10/12/2022
Loading...

Công ty có vi phạm pháp luật không khi đuổi việc nhân viên bị sắp xếp sai vị trí công việc so với thỏa thuận ban đầu?

Chào anh/chị, công ty tôi vừa thực hiện luân chuyển vị trí công việc của một vài nhân sự và trong đấy có tôi. Vị trí mới khác hoàn toàn với việc ban đầu đã thỏa thuận với tôi, do đó tôi đề nghị cho tôi làm vị trí cũ nhưng công ty không đồng thuận mà trực tiếp đuổi việc tôi. Vậy anh/chị cho tôi hỏi, công ty tôi làm như vậu có phải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật không ạ? Hậu quả của hành vi đuổi việc trái luật đó là gì ạ? Mong anh/chị tư vấn!

Công ty đuổi việc nhân viên khi sắp xếp sai vị trí công việc so với thỏa thuận ban đầu có vi phạm pháp luật không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;
c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;
d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;
đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;
g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp nói trên.

Việc công ty đuổi việc bạn khi công ty sắp xếp cho bạn vị trí công việc trái với thỏa thuận ban đầu không thuộc bất kỳ trường hợp nào được quy định ở trên. Do đó, việc công ty đuổi việc bạn trong trường hợp trên là trái pháp luật.

Công ty có vi phạm pháp luật không khi đuổi việc nhân viên bị sắp xếp sai vị trí công việc so với thỏa thuận ban đầu?

Công ty có vi phạm pháp luật không khi đuổi việc nhân viên bị sắp xếp sai vị trí công việc so với thỏa thuận ban đầu? (Hình tư Internet)

Công ty có phải nhận lại nhân viên đã bị đuổi việc khi sắp xếp sai vị trí công việc so với thỏa thuận ban đầu không?

Căn cứ Điều 41 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việcphải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
Sau khi được nhận lại làm việc, người lao động hoàn trả cho người sử dụng lao động các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người sử dụng lao động.
Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.
2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm dứt hợp đồng lao động.
3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả theo quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

Việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như trên là trái pháp luật.

Do đó công ty phải chịu các hậu quả và thực hiện các nghĩa vụ như điều luật nêu trên, bao gồm việc nhận bạn trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết, phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày bạn động không được làm việc… và phải trả thêm tiền cho bạn theo quy định nói trên.

Nhân viên có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị công ty sắp xếp sai vị trí công việc so với thỏa thuận ban đầu không?

Theo Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:
a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;
d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:
a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;
b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;
c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;
e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Trên đây là quy định của pháp luật về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.

Theo quy định trên, việc không bố trí đúng công việc cho bạn là điều kiện để bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với phía công ty mà không cần báo trước.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hợp đồng lao động

Trần Thúy Nhàn

Hợp đồng lao động
Hỏi đáp mới nhất về Hợp đồng lao động
Hỏi đáp Pháp luật
Có được ký hợp đồng lao động với trẻ em dưới 15 tuổi không? Trẻ em dưới 15 tuổi có thể làm những công việc gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Người làm việc theo hợp đồng 68 có thể bị tinh giản biên chế không?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi tham gia hợp đồng lao động, người giúp việc gia đình có được chủ đóng bảo hiểm xã hội hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hợp đồng 68 là gì? Những hợp đồng nào sẽ thay thế hợp đồng 68?
Hỏi đáp Pháp luật
Các công việc thực hiện hợp đồng về hỗ trợ và phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp không trả lương cho thực tập sinh có vi phạm pháp luật không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử cần đáp ứng điều kiện nào để có giá trị pháp lý?
Hỏi đáp pháp luật
Thời hạn mà công ty phải báo trước khi hợp đồng lao động hết hạn là bao nhiêu ngày?
Hỏi đáp pháp luật
Hợp đồng dịch vụ có được đóng bảo hiểm không?
Hỏi đáp pháp luật
Hợp đồng ngắn hạn không đóng bảo hiểm
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hợp đồng lao động có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào