10:55 | 30/11/2022
Loading...

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người đội mũ có gắn quân hiệu của dân quân tự vệ trái phép như thế nào?

Hôm trước có người đội mũ gắn quân hiệu của dân quân nói rằng mình là dân quân và doạ nạt kêu chúng tôi cần giữ gìn trật tự xã phường. Đến hôm sau thì tôi mới biết người này không phải là dân quân mà chỉ là chỉ dùng nón dân quân. Cho tôi hỏi người này có vi phạm pháp luật hay không, bị xử lý như thế nào? Xin cảm ơn!

Người đội mũ có gắn quân hiệu của dân quân tự vệ trái phép bị xử phạt hành chính như thế nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Thông tư 04/2015/TT-BQP quy định các hành vi nghiêm cấm như sau:

4. Sử dụng trang phục dân quân tự vệ khi không làm nhiệm vụ.

Theo Điều 32 Nghị định 120/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 26 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP, vi phạm quy định về sử dụng quân trang như sau:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Đội mũ có gắn quân hiệu hoặc sao mũ của dân quân tự vệ trái phép;
b) Mặc quân phục có gắn cấp hiệu hoặc phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng trái phép;
c) Mặc trang phục của dân quân tự vệ khi không thực hiện nhiệm vụ.
2. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 120/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền như sau:

2. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 5, Mục 6, Mục 7 và Mục 8 Chương II; Mục 1 Chương III Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trừ hành vi vi phạm quy định tại Điều 9; khoản 3 Điều 11; khoản 2, khoản 3 Điều 12; khoản 1, khoản 2 Điều 15; Điều 16; Điều 17 và Điều 21 là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm như cá nhân thì mức phạt tiền bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, người đội mũ có gắn quân hiệu của dân quân tự vệ khi không phải dân quân tự vệ được xem là hành vi vi phạm pháp luật. Người này sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng và bị tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người đội mũ có gắn quân hiệu của dân quân tự vệ trái phép như thế nào?

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người đội mũ có gắn quân hiệu của dân quân tự vệ trái phép như thế nào? (Hình từ Internet)

Cá nhân sản xuất trang phục dân quân tự vệ trái phép bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 120/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 28 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP quy định về vi phạm sản xuất quân trang như sau:

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Sản xuất trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ; trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác;
b) Làm giả quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ; trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các loại quân trang khác mà hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50.000.000 đồng.
2. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 120/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền như sau:

2. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 5, Mục 6, Mục 7 và Mục 8 Chương II; Mục 1 Chương III Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trừ hành vi vi phạm quy định tại Điều 9; khoản 3 Điều 11; khoản 2, khoản 3 Điều 12; khoản 1, khoản 2 Điều 15; Điều 16; Điều 17 và Điều 21 là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm như cá nhân thì mức phạt tiền bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo đó, người sản xuất trái phép của dân quân tự vệ sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng và bị tịch thu số trang phục bị sản xuất trái phép, phương tiện vi phạm.

Người giả danh dân quân tự vệ chiếm đoạt tài sản của dân bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?

Căn cứ quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo quy định trên, người giả danh dân quân tự vệ để chiếm đoạt tài sản của dân là dùng hành vi gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuỳ vào tình tiết, tính chất, mức độ mà người này sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đồng thời, còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Xử phạt vi phạm hành chính

Tạ Thị Thanh Thảo

Xử phạt vi phạm hành chính
Hỏi đáp mới nhất về Xử phạt vi phạm hành chính
Hỏi đáp Pháp luật
Sử dụng điện thoại di động ở cây xăng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả khi người chưa thành niên vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Xử phạt vi phạm hành chính có phải dựa trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhân viên quán cafe có hành vi bán dâm, chủ quán có bị xử phạt?
Hỏi đáp Pháp luật
Sản xuất phim 18+ có vi phạm pháp luật không? Sản xuất phim 18+ bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính thì sẽ phải nộp lãi bao nhiêu % trên tổng số tiền phạt chưa nộp?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi phát hiện tàu cá vi phạm thì phát tín hiệu dừng tàu cá để kiểm tra bằng những phương tiện nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hành vi thu tiền môi giới của người lao động bị phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc để chế biến thực phẩm bị phạt hành chính như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Xử phạt vi phạm hành chính có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào