10:46 | 29/11/2022
Loading...

Có truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người làm việc trong doanh nghiệp nhận hối lộ bằng tình dục?

Người làm việc trong doanh nghiệp nhận hối lộ bằng tình dục thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Hình phạt cao nhất của Tội nhận hối lộ là gì? Tội đưa hối lộ sẽ bị xử lý như thế nào? Chào anh chị, cho tôi hỏi trong cơ quan đồng nghiệp tôi có người sếp thường xuyên gạ gẫm nhân viên quan hệ tình dục để được thăng chức, tôi được biết pháp luật có quy định về tội nhận hối lộ, vậy tội này có áp dụng trong doanh nghiệp hay không, nhận hối lộ bằng tình dục có bị truy cứu tội nhận hối lộ được hay không? Câu hỏi của anh Hưng (Điện Biên)

Người làm việc trong doanh nghiệp nhận hối lộ bằng tình dục thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

Tại Điều 5 Bộ luật hình sự 2015 có quy định về hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Bộ luật hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quy định này cũng được áp dụng đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
2. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Tại Khoản 4 Điều 3 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP có quy định về lợi ích phi vật chất như sau:

lợi ích phi vật chất
4. “Lợi ích phi vật chất” quy định tại điểm b khoản 1 các điều 354, 358, 364, 365 và 366 của Bộ luật Hình sự là những lợi ích không phải lợi ích vật chất.
Ví dụ: Hối lộ bằng cách tặng thưởng, đề xuất tặng thưởng các danh hiệu, giải thưởng; bầu, cử, bổ nhiệm chức vụ; nâng điểm thi; hứa hẹn cho tốt nghiệp, cho đi học, đi thi đấu, đi biểu diễn ở nước ngoài; hối lộ tình dục, ...

Tại Điều 352 Bộ luật hình sự 2015 có quy định về khái niệm tội phạm về chức vụ như sau:

1. Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.
2. Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

Căn cứ theo quy định hiện hành, người làm việc trong doanh nghiệp phạm tội nhận hối lộ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự (tội nhận hối lộ không phân biệt người làm tại doanh nghiệp hay tại cơ quan nhà nước). Việc nhận hối lộ bằng tình dục có thể được xem là nhận hối lộ bằng lợi ích phi vật chất.

Chính vì vậy, người làm việc trong doanh nghiệp nhận hối lộ bằng tình dục thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người làm việc trong doanh nghiệp nhận hối lộ bằng tình dục?

Có truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người làm việc trong doanh nghiệp nhận hối lộ bằng tình dục? (Hình từ Internet)

Hình phạt cao nhất của Tội nhận hối lộ là gì?

Tại Điều 354 Bộ luật hình sự 2015, được bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có quy định về tội nhận hối lộ như sau:

Tội nhận hối lộ
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
b) Lợi ích phi vật chất.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;
e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;
g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.

Theo đó, mức hình phạt cao nhất đối với tội nhận hối lộ là tử hình.

Tội đưa hối lộ sẽ bị xử lý như thế nào?

Tại Điều 364 Bộ luật hình sự 2015 có quy định về tội đưa hối lộ như sau:

Tội đưa hối lộ
1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
b) Lợi ích phi vật chất.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;
e) Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
3. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.
4. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
6. Người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công, người có chức vụ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý theo quy định tại Điều này.
7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.
Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Như vậy, tội đưa hối lộ sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trách nhiệm hình sự

Huỳnh Minh Hân

Trách nhiệm hình sự
Hỏi đáp mới nhất về Trách nhiệm hình sự
Hỏi đáp pháp luật
Xử lý thế nào với hành vi tổ chức 'bao' xe tải chở hàng quá trọng lượng qua trạm cảnh sát giao thông?
Hỏi đáp pháp luật
Bị phạt bao nhiêu năm tù nếu cá nhân vận chuyển trái phép gỗ qua biên giới?
Hỏi đáp pháp luật
Bị phạt bao nhiêu năm tù khi khủng bố, xúc phạm người khác bằng tin nhắn?
Hỏi đáp pháp luật
Có thể bị đi tù bao nhiêu năm đối với hành vi đóng đinh vào đầu con gái của nhân tình?
Hỏi đáp pháp luật
Trị giá tài sản mỗi lần bị xâm phạm sở hữu dưới mức tối thiểu để truy cứu TNHS thì có truy cứu không?
Hỏi đáp pháp luật
Phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội hình sự được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội hình sự được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Làm sao để minh oan khi bị ghép tội hình sự
Hỏi đáp pháp luật
Mức độ nào mới dược xét vào tội hình sự
Hỏi đáp pháp luật
Cơ quan tiến hành tố tụng có cần phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội hình sự không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trách nhiệm hình sự có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào