10:45 | 26/11/2022
Loading...

Cần giữ chức danh viên chức ngạch họa sĩ trung cấp bao nhiêu năm để được nâng hạng lên hoạ sĩ hạng III?

Viên chức ngạch họa sĩ trung cấp muốn lên hoạ sĩ hạng III cần giữ chức danh bao nhiêu năm? Hệ số lương của viên chức giữ chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III là bao nhiêu? Khi hết thời gian tập sự có trình độ đại học được bổ nhiệm vào viên chức giữ chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III có hệ số lương là bao nhiêu? Em đang hưởng lương hoạ sĩ trung cấp mã ngạch 17.163 với trình độ trung cấp. Giờ em muốn chuyển lên chức danh nghề nghiệp hoạ sĩ hạng III mã ngạch V.10.08.27 thì có được không và nếu có thì cần giữ ngạch này bao lâu?

Viên chức ngạch họa sĩ trung cấp muốn lên hoạ sĩ hạng III cần giữ chức danh bao nhiêu năm?

Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2022/TTLT-BVHTTDL quy định cách xếp lương như sau:

2. Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật thì thực hiện xếp bậc lương trong chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:
a) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III: xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức loại A1;
b) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo thạc sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III: xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, ngạch viên chức loại A1;
c) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III: xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức loại A1;
d) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng IV: xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức loại B;
đ) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng IV: xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B.

Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL quy định về họa sĩ hạng III - Mã số: V.10.08.27 như sau:

4. Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III:
Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng IV hoặc tương đương từ đủ 02 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ cao đẳng hoặc từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ trung cấp. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh họa sĩ hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Theo đó, viên chức hiện đang xếp ngạch họa sĩ trung cấp (mã số 17.163) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng IV (mã số V.10.08.28). Và để viên chức hiện đang xếp ngạch họa sĩ trung cấp (mã số 17.163) lên hạng họa sĩ hạng III - Mã số: V.10.08.27 thì bạn cần giữ chức danh này tối thiểu 03 năm đối với trình độ trung cấp.

Cần giữ chức danh viên chức ngạch họa sĩ trung cấp bao nhiêu năm để được nâng hạng lên hoạ sĩ hạng III?

Cần giữ chức danh viên chức ngạch họa sĩ trung cấp bao nhiêu năm để được nâng hạng lên hoạ sĩ hạng III? (Hình từ Internet)

Hệ số lương của viên chức giữ chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III là bao nhiêu?

Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL quy định về cách xếp lương như sau:

1. Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:
a) Chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;
b) Chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;
c) Chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
d) Chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Tại Bảng 3 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, các bậc lương của chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III như sau:

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

3

Viên chức loại A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Như vậy, hệ số lương của chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III (mã số V.10.08.27) từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 và được quy định cụ thể từng bậc như trên.

Khi hết thời gian tập sự có trình độ đại học được bổ nhiệm vào viên chức giữ chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III có hệ số lương là bao nhiêu?

Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL quy định cách xếp lương như sau:

2. Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật thì thực hiện xếp bậc lương trong chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:
a) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III: xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức loại A1;
b) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo thạc sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III: xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, ngạch viên chức loại A1;
c) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III: xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức loại A1;
d) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng IV: xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức loại B;
đ) Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng IV: xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B.

Khi hết thời gian tập sự có trình độ đại học được bổ nhiệm vào viên chức giữ chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III có hệ số lương là 2.34 của chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III (mã số V.10.08.27).

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Viên chức

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào