11:00 | 24/11/2022
Loading...

Có được làm Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES khi là thành viên Hội đồng thành viên của VIETNAM AIRLINES hay không?

Mình có đang nghiên cứu về cơ cấu tổ chức VIETNAM AIRLINES, mình được biết Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES là người điều hành hoạt động của VIETNAM AIRLINES. Vậy người là thành viên Hội đồng thành viên, quyết định chiến lược phát triển thì có được làm Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES hay không? Xin cảm ơn!

Thành viên Hội đồng thành viên của VIETNAM AIRLINES có được làm Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES hay không?

Căn cứ Điều 39 Nghị định 183/2013/NĐ-CP quy định tuyển chọn, bổ nhiệm Tổng giám đốc như sau:

1. Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng thành viên, do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật; nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 (năm) năm. Tổng giám đốc có thể được bổ nhiệm lại.
2. Người được tuyển chọn làm Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
b) Có đủ năng lực hành vi dân sự.
c) Tốt nghiệp đại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh doanh; phải có kinh nghiệm ít nhất 03 (ba) năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính hoặc ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của VIETNAM AIRLINES.
d) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.
đ) Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát nội bộ, Kế toán trưởng, Thủ quỹ VIETNAM AIRLINES.
e) Không kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành công ty con, công ty liên kết hoặc các cơ quan, đơn vị ngoài VIETNAM AIRLINES.
g) Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định pháp luật.
3. Những đối tượng không được tuyển chọn để bổ nhiệm làm Tổng giám đốc:
a) Người từng làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước nhưng vi phạm kỷ luật đến mức bị cách chức, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;
b) Thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người đang là thành viên của Hội đồng thành viên sẽ không được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES.

VIETNAM AIRLINES

Thành viên Hội đồng thành viên của VIETNAM AIRLINES có được làm Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES hay không? (Hình từ Internet)

VIETNAM AIRLINES bị lỗ thì Tổng giám đốc có bị miễn nhiệm không?

Tại Điều 40 Nghị định 183/2013/NĐ-CP quy định về miến nhiệm, thay thế Tổng giám đốc như sau:

1. Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trước thời hạn khi để xảy ra một trong các trường hợp sau:
a) Để VIETNAM AIRLINES bị lỗ hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hai năm liên tiếp hoặc để VIETNAM AIRLINES trong tình trạng lỗ lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được, trừ trường hợp: Lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có lý do khách quan, liên quan đến đặc thù của ngành hàng không và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
b) Không trung thực trong thực thi các nhiệm vụ hoặc lạm dụng địa vị, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của VIETNAM AIRLINES.
c) VIETNAM AIRLINES lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.
d) Vi phạm pháp luật đến mức bị truy tố hoặc các trường hợp bị miễn nhiệm được quy định tại Điều lệ này.
đ) Cố tình vi phạm hoặc vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện Điều lệ VIETNAM AIRLINES, chế độ quản lý tài chính và các quy chế quản lý nội bộ khác; vi phạm nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên VIETNAM AIRLINES.
2. Tổng giám đốc bị thay thế khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
a) Bị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
b) Sức khỏe giảm sút, không đáp ứng được yêu cầu quản lý, Điều hành VIETNAM AIRLINES; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
c) Tự nguyện xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
đ) Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc nghỉ chế độ, điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.

Theo đó, Tổng giám đốc bị miễn nhiệm khi để VIETNAM AIRLINES bị lỗ hai năm liên tiếp hoặc để VIETNAM AIRLINES trong tình trạng lỗ lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được, trừ trường hợp lỗ được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc lỗ có lý do khách quan, liên quan đến đặc thù của ngành hàng không và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Như vậy, không phải mọi trường hợp VIETNAM AIRLINES bị lỗ là Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trước thời hạn.

Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES có quyền cử người lao động của VIETNAM AIRLINES ra nước ngoài công tác hay không?

Theo Khoản 6 Điều 41 Nghị định 183/2013/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc như sau:

6. Cử cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động của VIETNAM AIRLINES, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty con 100% vốn của VIETNAM AIRLINES, đơn vị trực thuộc của VIETNAM AIRLINES ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng; tiếp nhận các cá nhân, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với VIETNAM AIRLINES; ủy quyền cho Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc của công ty con 100% vốn của VIETNAM AIRLINES, đơn vị trực thuộc VIETNAM AIRLINES cử cán bộ, viên chức công nhân, người lao động của đơn vị mình ra nước ngoài công tác, học tập giải quyết việc riêng và tiếp nhận các cá nhân, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với đơn vị mình.

Theo quy định trên, Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES có quyền cử người lao động của VIETNAM AIRLINES ra nước ngoài công tác.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tổng giám đốc

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào