11:15 | 23/11/2022
Loading...

Việc công chức, viên chức Bộ Tư pháp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có chế độ báo cáo như thế nào?

Chế độ báo cáo về công chức, viên chức Bộ Tư pháp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng như thế nào? Trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ, Ngành Tư pháp là gì? Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ra sao? Mong nhận được sự hỗ trợ!

1. Chế độ báo cáo về công chức, viên chức Bộ Tư pháp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng như thế nào?

Căn cứ Điều 22 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về chế độ báo cáo về công chức, viên chức Bộ Tư pháp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng như sau:

1. Các đơn vị thuộc Bộ định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) về tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; số lượng công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã tổ chức; đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng.

2. Thời gian gửi báo cáo thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng trước ngày 30/6 và 31/12 hằng năm về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ, Ngành Tư pháp là gì?

Theo Điều 21 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ, Ngành Tư pháp như sau: 

a) Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng Cục trưởng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng cho đối tượng tham gia bồi dưỡng giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ hoặc được quy hoạch cấp Vụ trở lên hoặc các khóa bồi dưỡng đối với các lĩnh vực đặc thù, chuyên môn sâu hoặc có tác động, ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội do Bộ, Ngành Tư pháp chịu trách nhiệm quản lý.

b) Vụ trưởng và tương đương, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng cho đối tượng tham gia bồi dưỡng là Phó Vụ trưởng và tương đương hoặc quy hoạch Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống hoặc các khóa bồi dưỡng đối với các lĩnh vực đặc thù, chuyên môn sâu hoặc có tác động, ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội do đơn vị chịu trách nhiệm quản lý.

c) Phó Vụ trưởng và tương đương, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng cho đối tượng tham gia bồi dưỡng là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc các khóa bồi dưỡng trong các lĩnh vực chuyên môn do đơn vị chịu trách nhiệm quản lý.

d) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự, chuyên viên cao cấp có trách nhiệm tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng cho đối tượng tham gia bồi dưỡng là cán bộ quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng hoặc các khóa bồi dưỡng trong các lĩnh vực chuyên môn do đơn vị cấp Phòng chịu trách nhiệm quản lý.

2. Đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp phải có trách nhiệm bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý tham gia giảng dạy theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt.

3. Việc tham gia giảng dạy phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người tham gia giảng dạy với nội dung khóa học; không làm ảnh hưởng tới hiệu quả và chất lượng công việc được giao.

4. Việc tham gia giảng dạy là cơ sở đánh giá, xếp loại đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy hàng năm theo quy định. Khuyến khích các cá nhân có trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Bộ, Ngành Tư pháp.

5. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách của đội ngũ lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy được thực hiện theo quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

3. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ra sao?

Tại Điều 20 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp như sau: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ hoặc đơn vị được phân cấp theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Quy chế này cho ý kiến đối với các nội dung có liên quan đến chương trình, học bổng đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chọn, cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. 

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công chức

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Công chức
Công chức
Hỏi đáp mới nhất về Công chức
Hỏi đáp Pháp luật
Khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương gồm những nội dung nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc xác định vị trí việc làm công chức chuyên ngành Ngân hàng thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Nhiệm vụ của Chuyên viên cao cấp về quản lý tổ chức tín dụng là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ, công chức có được tham gia bán hàng đa cấp hay không? Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp phải có các nội dung nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Thành phần tham gia hội nghị bao gồm những ai?
Hỏi đáp pháp luật
Công chức, viên chức bị buộc thôi việc có được làm Luật sư, Công chứng viên?
Hỏi đáp pháp luật
Để làm công chức tư pháp hộ tịch cấp xã thì cần trình độ từ cử nhân Luật trở lên?
Hỏi đáp pháp luật
Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được cấp cho đối tượng nào và quy định chung về thẻ cán bộ, công chức, viên chức là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Công chức nhà nước hưởng mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa là bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn gì về cán bộ, công chức, viên chức?
Hỏi đáp pháp luật
Công chức vi phạm pháp luật có bị xử lý nặng hơn?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chức có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào