11:30 | 24/11/2022
Loading...

Nhiệm vụ 17 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?

Cho hỏi, nhiệm vụ 17 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?

Nhiệm vụ 17 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?

Tại điểm n tiểu mục 3 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 17 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu như sau:

Đề xuất các biện pháp kiểm soát, cải thiện chất lượng không khí.

- Nội dung thực hiện: triển khai theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các nhiệm vụ đã được phân giao theo Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025; huy động các nguồn lực lập và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh; giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải tại khu vực sản xuất tập trung, khu dân cư và nút giao thông đô thị.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan.

Nhiệm vụ 17 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?

Nhiệm vụ 17 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ 18 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?

Tại điểm o tiểu mục 3 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 18 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu như sau:

Mô hình bảo đảm phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở tại đô thị.

- Nội dung thực hiện: Tăng đầu tư, biên chế bảo đảm phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở tại đô thị đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hoàn thiện mô hình cơ quan kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh tại trung ương và các địa phương bảo đảm đồng bộ với quá trình phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ dân cư đô thị.

Nâng cấp hạ tầng và hoàn thiện hệ thống quản lý tình huống khẩn cấp, tăng cường năng lực phòng, chống và giảm thiểu thiên tai, dịch bệnh tại các đô thị.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp Bộ Y tế, các bộ, ngành có liên quan.

Nhiệm vụ 19 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?

Tại điểm a tiểu mục 4 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 19 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như sau:

Sơ kết việc thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo các Nghị quyết của Quốc hội.

- Nội dung thực hiện: Sơ kết, tổng kết việc thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo các Nghị quyết của Quốc hội; hoàn thiện thể chế về mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

- Cơ quan thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng chủ trì sơ kết, phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan.

+ Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Phát triển bền vững đô thị

Vũ Thiên Ân

Phát triển bền vững đô thị
Hỏi đáp mới nhất về Phát triển bền vững đô thị
Hỏi đáp pháp luật
Chương trình hành động của Chính phủ về quy hoạch và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 có mục đích yêu cầu như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam có nhiệm vụ 8 như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam có nhiệm vụ 13 như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam có nhiệm vụ 14 như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ 17 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ 20 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Phát triển bền vững đô thị có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào