11:30 | 24/11/2022
Loading...

Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam có nhiệm vụ 14 như thế nào?

Cho hỏi về nhiệm vụ 14 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?

Nhiệm vụ 14 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?

Tại tiết k tiểu mục 3 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 14 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu như sau:

Rà soát tổng thể, sắp xếp lại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại các đô thị.

- Nội dung thực hiện: Rà soát tổng thể, sắp xếp lại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại các đô thị theo hướng thiết thực, hiệu quả, đa năng, phục vụ rộng rãi các đối tượng, phù hợp với Chiến lược phát triển văn hóa, thể thao đến năm 2030.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Phát triển bền vững đô thị Việt Nam (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ 15 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?

Tại tiết l tiểu mục 3 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 15 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu như sau:

Hạn chế xe cá nhân và khuyến khích các phương tiện giao thông công cộng, thân thiện môi trường.

- Nội dung thực hiện: Xây dựng lộ trình và giải pháp khả thi hạn chế xe cá nhân, nhất là xe máy tại các đô thị lớn. Xây dựng đồng bộ về hạ tầng và ban hành các chính sách ưu đãi để khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thân thiện với môi trường tại đô thị.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp Bộ Giao thông vận tải.

Nhiệm vụ 16 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?

Tại tiết m tiểu mục 3 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 16 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu như sau:

Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị.

- Nội dung thực hiện:

+ Thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn theo hướng tối đa hóa giá trị của chất thải, lộ trình hạn chế xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp thông qua đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

+ Tập trung vào các hoạt động huy động nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước cũng như đa dạng hóa nguồn đầu tư từ các thành phần kinh tế đóng vai trò quan trọng để khuyến khích hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn, cải thiện công nghệ tái chế, thân thiện môi trường trong quản lý chất thải.

+ Khuyến khích các đô thị quy hoạch và xây dựng các điểm thu gom, phân loại rác thải trong đô thị và khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp các bộ ngành có liên quan.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Phát triển bền vững đô thị

Vũ Thiên Ân

Phát triển bền vững đô thị
Hỏi đáp mới nhất về Phát triển bền vững đô thị
Hỏi đáp pháp luật
Chương trình hành động của Chính phủ về quy hoạch và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 có mục đích yêu cầu như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam có nhiệm vụ 8 như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam có nhiệm vụ 13 như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam có nhiệm vụ 14 như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ 17 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ 20 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam là gì?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Phát triển bền vững đô thị có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào