13:44 | 22/11/2022
Loading...

Đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm gì trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ra sao?

Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ra sao? Đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp như thế nào? Xử lý vi phạm trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp gồm gì? 

Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ra sao?

Tại Điều 17 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp như sau:

1. Thực hiện việc chọn, cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng nguyên tắc đã được quy định tại Điều 3 của Quy chế này.
2. Đề xuất kế hoạch và chọn, cử công chức, viên chức đi học theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và công văn triệu tập của Vụ Tổ chức cán bộ.
3. Quản lý công chức, viên chức thuộc đơn vị được cử đi đào tạo ở trong nước và nước ngoài theo quy định và phân cấp của Bộ.
4. Theo dõi, đánh giá kết quả học tập của công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý để xếp loại công chức, viên chức, làm căn cứ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tiếp nhận và bố trí công việc phù hợp cho công chức, viên chức của đơn vị sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho công chức, viên chức áp dụng và phát huy kiến thức đã học vào thực tiễn công tác.
5. Sắp xếp, bố trí công việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và tạo điều kiện cho công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc có kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực trình độ tham gia thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức của Bộ, Ngành Tư pháp.
6. Thực hiện các chế độ chính sách, nguồn kinh phí được phân bố hàng năm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.
7. Đề xuất việc biên soạn và lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm của công chức, viên chức; tạo điều kiện để công chức, viên chức thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
8. Phối hợp với các cơ sở đào tạo của Bộ tổ chức bồi dưỡng nâng cao, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý chuyên ngành cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp phòng, các chức danh chuyên môn.
9. Đối với các đơn vị thuộc Bộ được Bộ trưởng giao nhiệm vụ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức thuộc Bộ Tư pháp, trong thời gian 01 tháng kể từ ngày kết thúc lớp học phải có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ, thông báo cho Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có công chức, viên chức tham gia về chương trình, nội dung, kết quả lớp đào tạo, bồi dưỡng và ý thức của công chức, viên chức trong quá trình tham gia lớp học.
10. Định kỳ báo cáo Bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) kết quả đào tạo, bồi dưỡng do đơn vị được giao tổ chức hoặc có công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; kết quả thực hiện thẩm quyền đã được phân cấp.

Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp gồm:

- Thực hiện việc chọn, cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng.

- Đề xuất kế hoạch và chọn, cử công chức, viên chức đi học theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và công văn triệu tập của Vụ Tổ chức cán bộ.

- Quản lý công chức, viên chức thuộc đơn vị được cử đi đào tạo ở trong nước và nước ngoài.

- Theo dõi, đánh giá kết quả học tập của công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý để xếp loại công chức, viên chức, làm căn cứ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;

- Sắp xếp, bố trí công việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và tạo điều kiện cho công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc có kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực trình độ tham gia thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức của Bộ, Ngành Tư pháp.

- Thực hiện các chế độ chính sách, nguồn kinh phí được phân bố hàng năm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

- Đề xuất việc biên soạn và lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm của công chức, viên chức; tạo điều kiện để công chức, viên chức thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo của Bộ tổ chức bồi dưỡng nâng cao, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý chuyên ngành cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp phòng, các chức danh chuyên môn.

- Đối với các đơn vị thuộc Bộ được Bộ trưởng giao nhiệm vụ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức thuộc Bộ Tư pháp, trong thời gian 01 tháng kể từ ngày kết thúc lớp học phải có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ, thông báo cho Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có công chức, viên chức tham gia về chương trình, nội dung, kết quả lớp đào tạo, bồi dưỡng và ý thức của công chức, viên chức trong quá trình tham gia lớp học.

- Định kỳ báo cáo Bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) kết quả đào tạo, bồi dưỡng do đơn vị được giao tổ chức hoặc có công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; kết quả thực hiện thẩm quyền đã được phân cấp.

Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp (Hình từ Internet)

Đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp như thế nào?

Căn cứ Điều 13 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp như sau:

Việc đền bù chi phí đào tạo của công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Chi phí đào tạo của công chức, viên chức được đền bù theo quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Xử lý vi phạm trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp gồm gì?

Theo Điều 14 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về xử lý vi phạm trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp như sau:

Công chức, viên chức vi phạm quy chế này có thể bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp vi phạm có thể bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Bồi dưỡng công chức

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào