Học viên học Chương trình xóa mù chữ được đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực như thế nào?

Xin hỏi đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học viên học Chương trình xóa mù chữ ra sao? - Câu hỏi của Thanh Khoa (Hậu Giang).

Đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học viên học Chương trình xóa mù chữ ra sao?

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT quy định đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực như sau:

+) Giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá; căn cứ vào những biểu hiện về nhận thức, hành vi, thái độ của học viên; đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi theo Chương trình xóa mù chữ để nhận xét và có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

+) Học viên được tự nhận xét và được tham gia nhận xét học viên khác, nhóm học viên về những biểu hiện của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi để hoàn thiện bản thân.

học viên xoá mù chữ

Học viên học Chương trình xóa mù chữ được đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực như thế nào? (Hình từ Internet)

Đánh giá định kì học viên học Chương trình xóa mù chữ như thế nào?

Theo Điều 7 Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT quy định đánh giá định kì như sau:

- Đánh giá định kì về nội dung học tập các môn học

+) Bài kiểm tra định kì

++ Trong mỗi kì học, mỗi môn học có 04 (bốn) bài kiểm tra định kì tại các thời điểm phù hợp với tiến độ thực hiện chương trình, trong đó có 03 (ba) bài kiểm tra trong kì học và 01 (một) bài kiểm tra cuối kì học. Điểm kiểm tra cuối kì học được tính hệ số 2, các điểm kiểm tra trong kì học được tính hệ số 1;

++ Đề kiểm tra của mỗi môn học được xây dựng dựa trên yêu cầu cần đạt của mỗi môn học được quy định trong Chương trình xóa mù chữ. Không thực hiện đánh giá định kì đối với cụm chuyên đề học tập;

++ Đối với môn Tiếng Việt và môn Toán thời gian làm bài kiểm tra định kì là 70 phút. Đối với các môn học còn lại thời gian làm bài kiểm tra định kì là 35 phút;

++ Bài kiểm tra được cho điểm theo thang điểm 10. Điểm kiểm tra là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số;

++ Học viên thiếu bài kiểm tra định kì thì được kiểm tra bù. Việc kiểm tra bù được thực hiện theo từng kì học. Trường hợp học viên không tham gia kiểm tra bù thì được nhận 0 (không) điểm đối với bài kiểm tra đó.

+) Vào cuối các kì học, giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt, biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học để đánh giá học viên đối với từng môn học theo các mức sau:

++ Hoàn thành tốt: Thực hiện tốt các yêu cầu học tập và thường xuyên có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học;

++ Hoàn thành: Thực hiện được các yêu cầu học tập và có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học;

++ Chưa hoàn thành: Chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học.

- Đánh giá định kì về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực

Vào cuối các kì học, giáo viên thông qua các nhận xét, các biểu hiện trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học viên, đánh giá theo các mức sau:

++ Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên;

++ Đạt: Đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ nhưng chưa thường xuyên;

++ Cần cố gắng: Chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu hiện chưa rõ.

Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục học viên học Chương trình xóa mù chữ?

Tại Điều 8 Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT quy định tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục như sau:

- Cuối các kì học, căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và các mức đạt được từ đánh giá định kì về nội dung học tập các môn học và về từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học viên, giáo viên tổng hợp và ghi đánh giá kết quả giáo dục của học viên vào bảng tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục của lớp.

- Giáo viên căn cứ vào các điểm kiểm tra ghi trong bảng tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục để tính điểm trung bình môn học của học viên.

+) Điểm trung bình môn học (sau đây viết tắt là ĐTBmh) đối với mỗi môn học được tính như sau:

DTB

Trong đó: ĐKTtrk1 là điểm kiểm tra trong kì học lần 1; ĐKTtrk2 là điểm kiểm tra trong kì học lần 2; ĐKTtrk3 là điểm kiểm tra trong kì học lần 3; ĐKTck là điểm kiểm tra cuối kì học. ĐTBmh là số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

+) Điểm trung bình môn học dùng để đánh giá kết quả giáo dục học viên theo quy định tại khoản 3 Điều này.

- Căn cứ vào kết quả đánh giá về nội dung học tập từng môn học và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học viên và điểm trung bình môn học của từng môn học, giáo viên thực hiện:

+) Đánh giá kết quả giáo dục học viên theo ba mức:

++ Hoàn thành tốt: Những học viên có kết quả đánh giá định kì về nội dung học tập các môn học đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; điểm trung bình môn học của từng môn học đạt 7,0 điểm trở lên;

++ Hoàn thành: Những học viên có kết quả đánh giá định kì về nội dung học tập các môn học đạt mức Hoàn thành; các phẩm chất, năng lực đạt mức Đạt; điểm trung bình môn học của từng môn học đạt 5,0 điểm trở lên;

++ Chưa hoàn thành: Những học viên không thuộc các đối tượng trên.

+) Ghi nhận xét, tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục và các thành tích của học viên được khen thưởng trong năm học vào học bạ.

Trân trọng!

Chương trình xóa mù chữ
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chương trình xóa mù chữ
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về đánh giá học viên khuyết tật học Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về khen thưởng học viên học Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Học viên học Chương trình xóa mù chữ được đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về mục đích đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Mục tiêu chung trong giáo dục môn khoa học Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về yêu cầu về năng lực tự chủ và tự học của học viên Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật
Cấu trúc chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Định hướng về nội dung giáo dục trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Định hướng giáo dục khoa học xã hội trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung và yêu cầu trong giáo dục môn khoa học Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 thuộc chủ đề thực vật và động vật được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chương trình xóa mù chữ
Phan Hồng Công Minh
530 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chương trình xóa mù chữ
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào