09:53 | 11/11/2022
Loading...

Chứng khoán ký quỹ giao dịch phái sinh của nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phong tỏa, giải tỏa thế nào?

Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán ký quỹ giao dịch phái sinh của nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thế nào? Quy trình nộp ký quỹ của thành viên bù trừ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Quy trình rút ký quỹ của thành viên bù trừ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?  Mong nhận được sự hỗ trợ!

1. Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán ký quỹ giao dịch phái sinh của nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thế nào?

Theo Mục A Phụ lục 5 Quy trình phong tỏa, giải tỏa chứng khoán ký quỹ, nộp, rút ký quỹ ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về phong tỏa, giải tỏa chứng khoán ký quỹ cho giao dịch phái sinh của nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

- Thành viên bù trừ gửi yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán trên TK CKKQ tại thành viên bù trừ (tự doanh hoặc khách hàng) dưới dạng điện MT524 - Yêu cầu phong tỏa chứng khoán ký quỹ.

- Căn cứ vào yêu cầu của thành viên bù trừ, VSD thực hiện phong tỏa chứng khoán và gửi xác nhận cho thành viên bù trừ dưới dạng điện MT508 -Xác nhận phong tỏa/giải tỏa chứng khoán ký quỹ.

- Trường hợp số dư không đủ hoặc sai cấu trúc điện MT524: VSD gửi thông báo từ chối dưới dạng điện MT548 -Từ chối phong tỏa/giải tỏa chứng khoán ký quỹ.

2. Quy trình nộp ký quỹ của thành viên bù trừ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

Căn cứ Tiểu mục I Mục B Phụ lục 5 Quy trình phong tỏa, giải tỏa chứng khoán ký quỹ, nộp, rút ký quỹ ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về quy trình nộp ký quỹ của thành viên bù trừ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau: 

1. Quy trình nộp tiền ký quỹ

a. Khi thành viên bù trừ nộp tiền vào tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên tại NHTT thành công, NHTT sẽ gửi báo Có cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo Có cho tài khoản ký quỹ phái sinh.

b. Trường hợp các thông tin trên điện MT910 do NHTT gửi cho VSD trùng khớp với các thông tin do VSD quản lý, VSD thực hiện:

- Hạch toán ghi tăng tiền ký quỹ cho tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên tương ứng.

- Gửi báo Có cho thành viên bù trừ dưới dạng điện MT910 - Báo Có cho tài khoản ký quỹ phái sinh.

c. Trường hợp thông tin tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư trên điện MT910 do NHTT gửi cho VSD không khớp với thông tin trên hệ thống của VSD (do chưa đăng ký trên hệ thống của VSD hoặc sai số hiệu tài khoản), VSD tạo điện MT198 - Thông báo lỗi cho NHTT/NAK để NHTT hoàn trả lại thành viên bù trừ.

2. Quy trình nộp chứng khoán ký quỹ

a. Thành viên bù trừ gửi yêu cầu chuyển khoản chứng khoán dưới dạng điện MT542 - Yêu cầu nộp chứng khoán ký quỹ.

b. VSD thực hiện kiểm tra yêu cầu chuyển khoản:

- Trường hợp số dư đủ, mã chứng khoán thuộc danh mục chứng khoán được chấp thuận ký quỹ: VSD thực hiện chuyển khoản chứng khoán và gửi cho thành viên bù trừ thông báo xác nhận dưới dạng điện MT546 - Thông báo ghi giảm số dư chứng khoán trên tài khoản của nhà đầu tư/MT544 - Thông báo ghi tăng số dư chứng khoán ký quỹ của nhà đầu tư tại VSD.

- Trường hợp số dư không đủ, mã chứng khoán không thuộc danh mục hoặc sai cấu trúc điện MT542: VSD gửi cho thành viên bù trừ thông báo từ chối dưới dạng điện MT548 - Từ chối yêu cầu nộp chứng khoán ký quỹ/NAK.

3. Quy trình rút ký quỹ của thành viên bù trừ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? 

Tại Tiểu mục II Mục B Phụ lục 5 Quy trình phong tỏa, giải tỏa chứng khoán ký quỹ, nộp, rút ký quỹ ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về quy trình rút ký quỹ của thành viên bù trừ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Quy trình rút tiền ký quỹ

a. Khi có nhu cầu rút tiền ký quỹ, thành viên bù trừ gửi yêu cầu rút ký quỹ cho VSD dưới dạng điện MT103 - Yêu cầu rút ký quỹ bằng tiền.

b. VSD thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu:

(i) Trường hợp yêu cầu của thành viên bù trừ là hợp lệ:

- VSD gửi yêu cầu cho NHTT để thực hiện yêu cầu rút tiền ký quỹ của thành viên bù trừ dưới dạng điện MT103 - Yêu cầu rút tiền ký quỹ.

- NHTT gửi xác nhận cho VSD về việc chuyển khoản thành công dưới dạng điện MT900 - Thông báo rút tiền thành công.

- VSD gửi xác nhận cho thành viên bù trừ về việc rút tiền ký quỹ thành công dưới dạng điện MT900 - Thông báo rút tiền thành công.

(ii) Trường hợp yêu cầu của thành viên bù trừ là không hợp lệ, VSD thực hiện gửi thành viên bù trừ thông báo từ chối yêu cầu rút tiền ký quỹ dưới dạng điện MT598 -Từ chối yêu cầu rút tiền ký quỹ.

2. Quy trình rút chứng khoán ký quỹ.

a. Khi có nhu cầu rút chứng khoán ký quỹ, thành viên bù trừ gửi yêu cầu rút ký quỹ cho VSD dưới dạng điện MT542 - Yêu cầu rút ký quỹ bằng chứng khoán.

b. VSD thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu:

(i) Trường hợp yêu cầu của thành viên bù trừ là hợp lệ, VSD thực hiện:

- Chuyển số chứng khoán được yêu cầu rút từ tài khoản chứng khoán ký quỹ của thành viên bù trừ tại VSD về tài khoản chứng khoán ký quỹ tại thành viên.

- Gửi xác nhận cho thành viên bù trừ về việc rút chứng khoán ký quỹ thành công dưới dạng điện MT546 - Thông báo rút chứng khoán thành công.

(ii) Trường hợp yêu cầu của thành viên bù trừ là không hợp lệ, VSD thực hiện gửi thành viên bù trừ thông báo từ chối yêu cầu rút chứng khoán ký quỹ dưới dạng điện MT548 - Từ chối yêu cầu rút chứng khoán ký quỹ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chứng khoán

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào