09:37 | 07/11/2022
Loading...

Giải pháp huy động các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 như thế nào?

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 có giải pháp huy động các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu như thế nào? Giải pháp quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 ra sao? Giải pháp nâng cao vai trò của Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp hạt nhân Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 là gì? Mong nhận được sự hỗ trợ!

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 có giải pháp huy động các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu như thế nào?

Căn cứ Tiểu mục 4 Mục IV Điều 1 Quyết định 493/QĐ-TTg năm 2022 quy định về giải pháp huy động các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 như sau:

4. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu, nâng cấp cơ sở hạ tầng kho vận, giảm chi phí logistics
- Kêu gọi các tập đoàn lớn, đa quốc gia tham gia đầu tư các dự án sản xuất xuất khẩu, ưu tiên những dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sản phẩm có tính cạnh tranh cao và có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
- Xây dựng, hoàn thiện các bộ chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, cao đẳng cho nhân lực các ngành, nghề sản xuất hàng xuất khẩu theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn các nước phát triển trên thế giới. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu từ khâu xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, đánh giá và tạo việc làm.
- Xây dựng năng lực của các tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận, phòng thí nghiệm quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ việc đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn riêng đối với hàng hóa xuất khẩu.
- Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, kho bãi, cảng biển, phát triển các loại hình dịch vụ logistics, giảm chi phí logistics, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong logistics.
- Phát triển đội tàu vận tải trong nước để chủ động khai thác thị trường vận tải trong và ngoài nước; có chiến lược kết nối giữa các loại hình vận tải đa phương thức.

Việc pháp huy động các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu hàng hóa đến năm 2030 dựa vào các nguồn lực sau:

- Kêu gọi các tập đoàn lớn, đa quốc gia tham gia đầu tư các dự án sản xuất xuất khẩu, ưu tiên những dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sản phẩm có tính cạnh tranh cao và có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

- Xây dựng, hoàn thiện các bộ chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, cao đẳng cho nhân lực các ngành, nghề sản xuất hàng xuất khẩu theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn các nước phát triển trên thế giới. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu từ khâu xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, đánh giá và tạo việc làm.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, kho bãi, cảng biển, phát triển các loại hình dịch vụ logistics, giảm chi phí logistics, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong logistics.

- Phát triển đội tàu vận tải trong nước để chủ động khai thác thị trường vận tải trong và ngoài nước; có chiến lược kết nối giữa các loại hình vận tải đa phương thức.

Giải pháp huy động các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 như thế nào?

Giải pháp huy động các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 như thế nào? (Hình từ Internet)

Quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 ra sao?

Theo Tiểu mục 5 Mục IV Điều 1 Quyết định 493/QĐ-TTg năm 2022 quy định về giải pháp quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 như sau:

5. Quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong nước và hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý
- Hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cho cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại; tăng cường hiệu quả và cơ chế phối hợp liên ngành trong quá trình xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại; đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền về phòng vệ thương mại cho các cán bộ quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội và các tổ chức liên quan.
- Nâng cao hiệu quả kinh tế của các ngành sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu, hạ dần hàng rào bảo hộ để các doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược đầu tư theo lộ trình giảm thuế, tăng cường đổi mới thiết bị, công nghệ, tạo sức ép cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm giá thành, cạnh tranh với hàng nhập khẩu.
- Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu thông qua các biện pháp phù hợp với các cam kết quốc tế.
- Có chính sách khuyến khích nhập khẩu cạnh tranh thông qua cơ chế đấu thầu, ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ cao, vật tư, nguyên nhiên vật liệu cơ bản trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu.
- Xúc tiến nhập khẩu, thu hút đầu tư từ một số đối tác trọng điểm, nhất là các đối tác có thể giúp Việt Nam tăng cường năng lực công nghệ, đồng thời lành mạnh hóa, hợp lý hóa cán cân thương mại.

Quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 được quy định như sau:

- Hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cho cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại; tăng cường hiệu quả và cơ chế phối hợp liên ngành trong quá trình xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại; đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền về phòng vệ thương mại cho các cán bộ quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội và các tổ chức liên quan.

- Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu thông qua các biện pháp phù hợp với các cam kết quốc tế.

- Có chính sách khuyến khích nhập khẩu cạnh tranh thông qua cơ chế đấu thầu, ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ cao, vật tư, nguyên nhiên vật liệu cơ bản trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Nâng cao vai trò của Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp hạt nhân Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 là gì?

Tại Tiểu mục 6 Mục IV Điều 1 Quyết định 493/QĐ-TTg năm 2022 quy định về giải pháp nâng cao vai trò của Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp hạt nhân Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 như sau:

6. Nâng cao vai trò của Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp hạt nhân, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị xuất khẩu quy mô lớn
- Phát triển doanh nghiệp tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu vượt rào cản và các biện pháp phòng vệ thương mại tại thị trường ngoài nước.
- Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, tạo tính lan tỏa, cùng liên kết, hợp tác và phát triển.
- Phát huy vai trò Hiệp hội ngành hàng là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp trong các tranh chấp thương mại quốc tế.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Xuất nhập khẩu

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu
Hỏi đáp mới nhất về Xuất nhập khẩu
Hỏi đáp pháp luật
Mã loại hình nhập khẩu A31 được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước trong tổ chức xuất nhập khẩu trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Quan điểm chiến lược của Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 có định hướng xuất khẩu hàng hoá như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Giải pháp huy động các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý quy định về chuyển đổi số ngành Hải quan giai đoạn năm 2021- 2025 được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với việc phát triển thị trường xuất khẩu trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với việc phát triển thị trường xuất khẩu trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Xuất nhập khẩu có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào