09:33 | 07/11/2022
Loading...

Điều kiện để giảng viên được công nhận đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm?

Điều kiện để giảng viên được công nhận đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm là gì? Xếp hạng kết quả dự thi và các giải thưởng của Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc? Cấp và thu hồi giấy chứng nhận giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm như thế nào?

Điều kiện để giảng viên được công nhận đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm là gì?

Căn cứ Điều 15 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc ban hành kèm Quyết định 2777/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định điều kiện để giảng viên được công nhận đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm như sau:

1. Là thành viên của đội thi, tham gia ít nhất 01 nội dung thi theo đội.
2. Có điểm tổng hợp kết quả thi được quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 14 từ 8,0 điểm trở lên, trong đó không có điểm nội dung thi nào dưới 6,0 điểm;
3. Không vi phạm các quy định của Điều lệ này và các quy định hiện hành khác của pháp luật trong thời gian diễn ra Hội thi; không trong thời gian các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tham dự Hội thi của bản thân theo quy định của pháp luật (nêu có).

Theo đó, để đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm thì giảng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thành viên của đội thi, tham gia ít nhất 01 nội dung thi theo đội.

- Có điểm tổng hợp kết quả thi được quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 14 từ 8,0 điểm trở lên, trong đó không có điểm nội dung thi nào dưới 6,0 điểm;

- Không vi phạm các quy định của Điều lệ này và các quy định hiện hành khác của pháp luật trong thời gian diễn ra Hội thi; không trong thời gian các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tham dự Hội thi của bản thân theo quy định của pháp luật (nêu có).

Điều kiện để giảng viên được công nhận đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm?

Điều kiện để giảng viên được công nhận đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm? (Hình từ Internet)

Xếp hạng kết quả dự thi và các giải thưởng của Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc?

Theo Điều 16 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc ban hành kèm Quyết định 2777/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định xếp hạng kết quả dự thi và các giải thưởng của Hội thi như sau:

1. Việc xếp hạng kết quả dự thi của giảng viên, của đội tham dự Hội thi và các giải thưởng của Hội thi do Ban Tổ chức quy định cụ thể.
2. Xếp hạng kết quả dự thi của giảng viên chỉ thực hiện đối với giảng viên đủ điều kiện để được công nhận đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm và căn cứ vào các tiêu chí sau:
a) Điểm tổng hợp kết quả thi của giảng viên dự thi;
b) Các tiêu chí khác theo quy định của Ban Tổ chức.
3. Xếp hạng kết quả tham dự của đội tham dự Hội thi theo tiêu chí:
a) Số lượng giảng viên của đội tham dự Hội thi đủ điều kiện được công nhận giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm;
b) Số lượng giảng viên của đội tham dự Hội thi đoạt giải của Hội thi (tính theo từng loại giải, xếp hạng từ cao xuống);
c) Trung bình cộng điểm tổng hợp kết quả thi của đội tham dự Hội thi;
d) Việc chấp hành các quy định của Ban Tổ chức và các quy định khác của pháp luật trong thời gian tổ chức Hội thi của các thành viên trong đội dự thi;
đ) Các tiêu chí khác theo quy định của Ban Tổ chức.
4. Cách xếp hạng
a) Từ điểm thi ở mỗi phần thi tính giải tập thể;
b) Xếp giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích theo khối thi tương ứng với số giải của từng khối. Trường hợp bằng điểm thi đoàn nào có nhiều giải nhất ở các phần thi được xếp hạng trên, nếu vẫn bằng điểm thì tính đến giải nhì, giải ba hoặc bắt thăm.
5. Giải thưởng của Hội thi gồm có:
a) Giải cá nhân: Căn cứ vào việc xếp hạng kết quả dự thi của giảng viên dự thi và các tiêu chí khác do Ban Tổ chức quy định;
b) Giải tập thể: Căn cứ vào việc xếp hạng kết quả tham dự của đoàn tham dự Hội thi và các tiêu chí khác do Ban Tổ chức quy định;
c) Các giải thưởng khác do Ban Tổ chức quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Như vậy, việc xếp hạng kết quả dự thi của giảng viên, của đội tham dự Hội thi và các giải thưởng của Hội thi do Ban Tổ chức quy định cụ thể. Xếp hạng kết quả dự thi của giảng viên chỉ thực hiện đối với giảng viên đủ điều kiện để được công nhận đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm và căn cứ vào các tiêu chí sau:

- Điểm tổng hợp kết quả thi của giảng viên dự thi;

- Các tiêu chí khác theo quy định của Ban Tổ chức.

Cấp và thu hồi giấy chứng nhận giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm như thế nào?

Tại Điều 17 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc ban hành kèm Quyết định 2777/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định cấp và thu hồi giấy chứng nhận giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm như sau:

1. Giảng viên tham dự Hội thi phải bảo đảm các điều kiện được quy định tại Điều 15 của Điều lệ này được cơ quan có thẩm quyền tổ chức Hội thi cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Hội thi.
2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm (sau đây gọi là giấy chứng nhận) có quyền thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho giảng viên dự thi trong trường hợp: Giảng viên bị cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện được công nhận danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm tại Hội thi.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giảng viên

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Giảng viên
Giảng viên
Hỏi đáp mới nhất về Giảng viên
Hỏi đáp pháp luật
Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của Giảng viên cao đẳng sư phạm chính như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp có nhiệm vụ như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Ban Giám khảo Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc bao gồm những ai?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về đơn vị dự thi và hồ sơ dự thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc?
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện để giảng viên được công nhận đạt danh hiệu giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về các hoạt động khác của Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về điều kiện dự thi Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc?
Hỏi đáp pháp luật
Giảng viên đại học có phải gửi báo cáo về cơ quan quản lý trực tiếp khi được cử ra nước ngoài nghiên cứu khoa học?
Hỏi đáp pháp luật
Trong đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học quyền của người học được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Chế độ báo cáo, thanh tra và kiểm tra trong tổ chức thực hiện đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học được quy định như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Giảng viên có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào