09:38 | 07/11/2022
Loading...

Bộ Tài nguyên và Môi trường có vị trí và chức năng trong tạp chí tài nguyên và môi trường như thế nào?

Quy định vị trí và chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tạp chí tài nguyên và môi trường? Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ và quyền hạn trong tạp chí tài nguyên và môi trường như thế nào? Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tạp chí tài nguyên và môi trường như thế nào?

Quy định vị trí và chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tạp chí tài nguyên và môi trường?

Tại Điều 1 Quyết định 2886/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định vị trí và chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tạp chí tài nguyên và môi trường như sau:

1. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động theo Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật; có chức năng thông tin nghiên cứu khoa học, lý luận, nghiệp vụ; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bộ, gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám phục vụ công tác quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường được giao quyền tự chủ, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Theo quy định của pháp luật nêu trên thì Tạp chí Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động theo Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật; có chức năng thông tin nghiên cứu khoa học, lý luận, nghiệp vụ; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bộ, gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám phục vụ công tác quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có vị trí và chức năng trong tạp chí tài nguyên và môi trường như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường có vị trí và chức năng trong tạp chí tài nguyên và môi trường như thế nào? (Hình từ Internet)

Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ và quyền hạn trong tạp chí tài nguyên và môi trường như thế nào?

Tại Điều 2 Quyết định 2886/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ và quyền hạn trong tạp chí tài nguyên và môi trường như sau:

1. Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm, hằng năm của Tạp chí; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh, định hướng dư luận xã hội về công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Thông tin về hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức các sự kiện, diễn đàn trao đổi về khoa học, thông tin lý luận, nghiệp vụ và nghiên cứu tổng kết thực tiễn trong quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.
4. Giới thiệu, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm về công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên và môi trường trong và ngoài nước.
5. Phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
6. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và các ấn phẩm khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và giấy phép hoạt động của Tạp chí.
7. Thực hiện hoạt động dịch vụ, hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.
8. Xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.
9. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và phân công của Bộ trưởng.
10. Quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, viên chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.
11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tạp chí tài nguyên và môi trường như thế nào?

Tại Điều 3 Quyết định 2886/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tạp chí tài nguyên và môi trường như sau:

1. Lãnh đạo Tạp chí Tài nguyên và Môi trường có Tổng Biên tập và không quá 03 Phó Tổng Biên tập;
2. Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Tạp chí.
3. Phó Tổng Biên tập giúp việc Tổng Biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.
4. Viên chức và người lao động của Tạp chí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Tổng Biên tập phân công, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và pháp luật về thực hiện những nhiệm vụ được phân công.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tài nguyên và Môi trường

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào