10:05 | 02/11/2022
Loading...

Các cơ sở nuôi ong có trách nhiệm gì trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong?

Trách nhiệm của các cơ sở nuôi ong trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong? Trách nhiệm của cơ sở thu mua mật ong trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong? Trách nhiệm của các cơ sở chế biến mật ong trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong? Nhờ anh/chị tư vấn theo quy định mới!

Trách nhiệm của các cơ sở nuôi ong trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong?

Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 10/12/2022) trách nhiệm của các cơ sở nuôi ong trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong như sau:

a) Thực hiện quy trình nuôi ong bảo đảm VSTY và ATTP;
b) Chỉ được khai thác mật ong sử dụng để làm thực phẩm khi tuân thủ đúng thời gian ngừng sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất thuốc;
c) Lập sổ nhật ký nuôi ong theo dõi, ghi chép tình hình dịch bệnh ong; sử dụng thuốc phòng, trị bệnh cho ong, sử dụng thức ăn trong nuôi ong; tình hình khai khác và cung cấp mật ong cho các cơ sở thu mua, cơ sở chế biến mật ong theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
d) Tuân thủ việc kiểm tra, giám sát theo quy định của Thông tư này và hướng dẫn của các Cơ quan kiểm tra, giám sát trong việc bảo đảm VSTY và ATTP đối với mật ong. Cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình nuôi ong và khai thác mật ong theo yêu cầu của Cơ quan kiểm tra, giám sát;
đ) Chấp hành nghiêm túc quyết định xử lý vi phạm của Cơ quan có thẩm quyền và phải chịu toàn bộ chi phí cho việc truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu và thử nghiệm mẫu giám sát tăng cường khi có mẫu mật ong không bảo đảm VSTY và ATTP.

Các cơ sở nuôi ong trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong có trách nhiệm quy định trên.

Các cơ sở nuôi ong có trách nhiệm gì trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong?

Các cơ sở nuôi ong có trách nhiệm gì trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của cơ sở thu mua mật ong trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong?

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 10/12/2022) trách nhiệm của cơ sở thu mua mật ong trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong như sau:

a) Tổ chức thực hiện đầy đủ và duy trì thường xuyên điều kiện bảo đảm ATTP trong quá trình thu mua và buôn bán mật ong thô;
b) Lập danh sách các cơ sở nuôi ong cung cấp mật ong thô theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Thực hiện lưu giữ đầy đủ hồ sơ về quản lý chất lượng, ATTP; hồ sơ buôn bán mật ong thô, thời gian lưu giữ tối thiểu là 03 năm;
d) Tuân thủ việc kiểm tra, giám sát theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của các Cơ quan kiểm tra, giám sát trong việc bảo đảm ATTP đối với đối với thu mua mật ong;
đ) Chấp hành nghiêm túc quyết định xử lý vi phạm của Cơ quan có thẩm quyền; chịu toàn bộ chi phí cho việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý, lấy mẫu và thử nghiệm mẫu giám sát tăng cường khi khi có mẫu mật ong không bảo đảm ATTP.

Cơ sở thu mua mật ong trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong có trách nhiệm được quy định trên.

Trách nhiệm của các cơ sở chế biến mật ong trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong?

Theo Khoản 3 Điều 17 Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 10/12/2022) trách nhiệm của các cơ sở chế biến mật ong trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong như sau:

a) Tổ chức thực hiện đầy đủ và duy trì thường xuyên điều kiện bảo đảm ATTP theo hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn đã được chứng nhận trong chế biến mật ong;
b) Thiết lập, duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc, lưu giữ thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc và thiết lập thủ tục thu hồi mật ong không bảo đảm ATTP theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT;
c) Lập danh sách các cơ sở nuôi ong, cơ sở thu mua mật ong cung cấp mật ong thô theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
d) Phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy trình nuôi ong, khai thác và thu mua mật ong bảo đảm VSTY và ATTP, nâng cao kiến thức cho người nuôi ong về phòng chống dịch bệnh và sử dụng thuốc thú y trong nuôi ong cho các cơ sở nuôi ong, cơ sở thu mua trong nội bộ hệ thống của cơ sở;
đ) Thực hiện lưu giữ đầy đủ hồ sơ về quản lý chất lượng, ATTP; thời gian lưu giữ tối thiểu là 03 năm;
e) Tuân thủ việc kiểm tra, giám sát theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của các Cơ quan kiểm tra, giám sát trong việc bảo đảm ATTP đối với mật ong. Cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của Cơ quan kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về những thông tin, tài liệu đã cung cấp;
g) Chấp hành nghiêm túc quyết định xử lý vi phạm của Cơ quan có thẩm quyền; chịu toàn bộ chi phí cho việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý, lấy mẫu và phân tích mẫu giám sát tăng cường khi có mẫu mật ong không bảo đảm ATTP.

Cơ sở chế biến mật ong trong kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong có trách nhiệm được quy định như trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về An toàn thực phẩm

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào