13:41 | 27/10/2022
Loading...

Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

Quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào? Hỗ trợ về thời gian học tập bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào? Trách nhiệm của công chức, viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

1. Quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Căn cứ Điều 38 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng như sau:

1. Trường hợp được Kiểm toán nhà nước cử đi học

a) Công chức, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở trong nước theo quy định tại Điều 26 của Quy chế này và bồi dưỡng lý luận chính trị: Được Kiểm toán nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí, bao gồm cả tài liệu học tập.

b) Công chức, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo chứng chỉ kế toán, kiểm toán quốc tế và các chương trình đào tạo chứng chỉ chuyên ngành quốc tế khác: Được Kiểm toán nhà nước hỗ trợ toàn bộ phí mở tài khoản và phí thường niên hằng năm, tiền học phí, tiền tài liệu, kinh phí thi các môn học lần đầu và phí hội viên, trừ trường hợp được tổ chức tài trợ, cấp học bổng. Quy định chi tiết về việc hỗ trợ phí hội viên sau khi hoàn thành chương trình học và được cấp chứng chỉ tại Phụ lục của Quy chế này.

c) Công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ theo các chương trình đào tạo sau đại học của Việt Nam: Được Kiểm toán nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo với mức tối đa 50% đối với mỗi công chức, viên chức tùy vào nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được cấp hằng năm của Kiểm toán nhà nước (chỉ hỗ trợ sau khi công chức, viên chức hoàn thành chương trình học và được cấp bằng).

d) Công chức, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do các dự án, cơ quan, chương trình hợp tác tài trợ: Được thực hiện theo thỏa thuận trong Hiệp định hoặc quy định của tổ chức tài trợ.

2. Trường hợp tự liên hệ tham gia các khóa học phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, được cấp có thẩm quyền đồng ý cử đi học thì được cơ quan xem xét hỗ trợ một phần kinh phí (nếu có nguồn kinh phí hỗ trợ).

3. Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

2. Hỗ trợ về thời gian học tập bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Theo Điều 39 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 quy định hỗ trợ về thời gian học tập như sau:

1. Công chức, viên chức tham gia đào tạo thạc sỹ: Được Kiểm toán nhà nước xem xét, tạo điều kiện cho công chức, viên chức học trong giờ hành chính (nếu công chức, viên chức có nhu cầu và được Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp đề nghị).

2. Công chức, viên chức tham gia đào tạo tiến sỹ và đào tạo chứng chỉ kế toán, kiểm toán quốc tế (ACCA, CPA Australia…): Căn cứ vào kế hoạch công tác của đơn vị và kế hoạch công tác của cá nhân, Kiểm toán nhà nước tạo điều kiện về thời gian cho công chức, viên chức tập trung vào công tác học tập, cụ thể:

a) Đối với đào tạo tiến sỹ: Công chức, viên chức được xem xét, tạo điều kiện học trong giờ hành chính đối với một số môn học theo quy định của cơ sở đào tạo; được nghỉ tối đa 02 ngày làm việc khi bảo vệ chuyên đề, bảo vệ cấp cơ sở và bảo vệ cấp nhà nước để tập trung cho việc học tập.

b) Đối với đào tạo chứng chỉ kiểm toán quốc tế: Được nghỉ tối đa 02 ngày làm việc trước mỗi môn thi để tập trung cho việc ôn tập và thi.

3. Trách nhiệm của công chức, viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Tại Điều 40 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 quy định trách nhiệm của công chức, viên chức như sau:

1. Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

2. Công chức, viên chức đang giữ chức vụ và thuộc ngạch, chức danh nào đều phải đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ kiến thức quy định cho chức vụ và ngạch, chức danh đó.

3. Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành tốt nội quy, quy chế và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khóa học và phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng thời gian quy định.

4. Thực hiện quy định về đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng (nếu có).

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kiểm toán Nhà nước

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp pháp luật
Chuẩn bị triển khai kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong quá trình kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào? 
Hỏi đáp pháp luật
Phát hành báo cáo kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về lập và gửi báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định như nào về thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị trong trường hợp thay đổi lĩnh vực, địa bàn kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc thực hiện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp pháp luật
Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về xử lý vi phạm trong việc cấp và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp pháp luật
Quản lý công chức, viên chức trong thời gian cử đi đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước ở nước ngoài?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kiểm toán Nhà nước có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào