Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam có những quyền hạn gì?

Quyền hạn của Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam là gì? Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam được quy định như thế nào?

Quyền hạn của Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam là gì?

Tại Điều 51 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định quyền hạn của Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam như sau:

- Kiểm soát viên có quyền yêu cầu cung cấp bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để nghiên cứu, xem xét phục vụ thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Trong trường hợp cần thiết phải xem xét hồ sơ, tài liệu của công ty con, công ty liên kết thì Kiểm soát viên phối hợp với Người đại diện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại công ty con, công ty liên kết sau khi được sự chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

- Kiểm soát viên được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, báo cáo về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc có liên quan đến việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan đại diện chủ sở hữu giao.

- Kiểm soát viên được tham dự các cuộc họp giao ban, họp Hội đồng thành viên, họp Ban Tổng giám đốc, họp chuyên đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Kiểm soát viên tham dự các cuộc họp có quyền phát biểu nhưng không có quyền biểu quyết, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật doanh nghiệp và được quy định chi tiết tại Điều 85 Điều lệ này.

- Kiểm soát viên được sử dụng con dấu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho các văn bản, hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm soát viên. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phối hợp với Kiểm soát viên xây dựng quy chế sử dụng con dấu bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

- Kiểm soát viên được đào tạo nghiệp vụ kiểm soát. Trường hợp cần thiết, Kiểm soát viên được quyền yêu cầu tư vấn của các chuyên gia, tổ chức chuyên ngành để phục vụ công tác của Kiểm soát viên sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Chi phí thuê chuyên gia, tổ chức chuyên ngành và chi phí hoạt động khác của Kiểm soát viên thực hiện theo khung mức chi do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo quy định của pháp luật.

kiểm soát viên

Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam có những quyền hạn gì? (Hình từ Internet)

Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 53 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam được quy định như sau:

- Kiểm soát viên được hưởng tiền lương, thù lao và lợi ích khác theo kết quả hoạt động kiểm soát, kết quả và hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Chủ sở hữu quyết định mức và chi trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính quyết định trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên tài chính, Bộ Công Thương quyết định trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên chuyên ngành sau khi có ý kiến thỏa thuận với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chế độ chi trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Kiểm soát viên được hưởng chế độ ưu đãi, phúc lợi và tham gia các hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như cán bộ, nhân viên khác tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Trân trọng!

Kiểm soát viên
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm soát viên
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên PVN?
Hỏi đáp pháp luật
Có được chọn Kiểm soát viên là người thân của Giám đốc công ty cổ phần không?
Hỏi đáp pháp luật
Một cá nhân được làm kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước mấy nhiệm kỳ?
Hỏi đáp pháp luật
Có được bổ nhiệm lại Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước khi bị kỷ luật trong nhiệm kỳ trước hay không?
Hỏi đáp pháp luật
Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam có nghĩa vụ gì?
Hỏi đáp pháp luật
Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam có những quyền hạn gì?
Hỏi đáp pháp luật
Tổng giám đốc trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại tập đoàn hóa chất Việt Nam, kiểm soát viên kiểm tra như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng có chức trách như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm soát viên
267 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Kiểm soát viên
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào