11:08 | 13/09/2022
Loading...

Quy định về tiếp nhận và xử lý thông tin kế hoạch mua/mua bổ sung tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá theo Mẫu số 02/TEM?

Tiếp nhận và xử lý thông tin kế hoạch mua/mua bổ sung tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá theo Mẫu số 02/TEM như thế nào? Xử lý thông tin đăng ký mua/mua bổ sung tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá được quy định như thế nào?

1. Tiếp nhận và xử lý thông tin kế hoạch mua/mua bổ sung tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá theo Mẫu số 02/TEM như thế nào?

Tại Tiểu mục 5.1 Mục 5 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 quy định tiếp nhận và xử lý thông tin kế hoạch mua/mua bổ sung tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá theo Mẫu số 02/TEM như sau:

5.1. Tiếp nhận và xử lý thông tin theo Mẫu số 02/TEM ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài chính

Đối chiếu thông tin đăng ký của TCCN:

- Cổng thông tin điện tử hỗ trợ CQT tiếp nhận Kế hoạch mua/mua bổ sung TĐT của TCCN theo Mẫu số 02/TEM trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử. Trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được Mẫu số 02/TEM của TCCN, Cổng thông tin điện tử tự động đối chiếu các thông tin trên Mẫu số 02/TEM của TCCN có các nội dung như sau:

+ Trạng thái mã số thuế phải đang hoạt động (trạng thái 00, 04).

+ Cơ quan thuế quản lý trên Mẫu số 02/TEM khớp đúng với Cơ quan quản lý thuế trực tiếp trên hệ thống đăng ký thuế của ứng dụng TMS.

+ Chữ ký số của NNT theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Các thông tin đăng ký đúng chuẩn dữ liệu TĐT.

+ Nội dung thông tin đăng ký đầy đủ theo quy định tại Mẫu số 02/TEM, như: Thời hạn được phép sản xuất; Sản lượng được phép sản xuất; loại TĐT đăng ký sử dụng; Đăng ký kế hoạch mua lần đầu hoặc đăng ký kế hoạch mua bổ sung lần thứ:...

- Kể từ khi nhận được Mẫu số 02/TEM của TCCN, căn cứ kết quả đối chiếu nêu trên, Cổng thông tin điện tử tự động tạo thông báo tiếp nhận thành công theo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và gửi thông báo Mẫu số: 01-1/TB-TĐT vào thư điện tử của TCCN

2. Xử lý thông tin đăng ký mua/mua bổ sung tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá được quy định như thế nào?

Tại Tiểu mục 5.2 Mục 5 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 xử lý thông tin đăng ký mua/mua bổ sung tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá được quy định như sau:

Bộ phận TTHT tại Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận thành công kế hoạch mua/mua bổ sung TĐT của TCCN:

- Công chức được phân công, sử dụng tài khoản được phân quyền truy cập Hệ thống QLTĐT của Tổng cục Thuế, tra cứu Mẫu số 02/TEM của TCCN.

- Căn cứ các kết quả do Hệ thống QLTĐT tự động đối chiếu; dữ liệu do TCCN gửi tới và dữ liệu của TCCN do cơ quan thuế đang quản lý, công chức được phân công:

+ Rà soát các thông tin của TCCN gửi tới, đảm bảo khớp đúng các dữ liệu do cơ quan thuế đang quản lý.

+ Lập thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận kế hoạch mua TĐT theo Mẫu số 02/TB/TEM (Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập theo mẫu).

+ Trình Phụ trách Bộ phận xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM đăng ký mua TĐT.

+ Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét phê duyệt Mẫu số 02/TB/TEM đăng ký mua TĐT.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký số, Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN theo quy định.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt, có lý do không chấp nhận thì công chức được phân công sẽ thực hiện kiểm tra lại thông tin trình.

+ Trường hợp lý do không chấp nhận do công chức được phân công cập nhật thiếu nội dung của TCCN thì công chức được phân công cập nhật đúng và trình lại Thủ trưởng đơn vị chấp nhận phê duyệt và ký số, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp số văn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký số trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp số văn bản và ký số đích danh CQT.

+ Trường hợp lý do không chấp nhận do sai sót của TCCN thì công chức được phân công xác nhận chi tiết nội dung và trình lại Thủ trưởng đơn vị không chấp nhận phê duyệt và ký số, công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp số văn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng đơn vị ký số trên thông báo.

Hệ thống QLTĐT tự động tạo Mẫu 02/TB/TEM gửi TCCN (nêu rõ nội dung không chấp thuận) chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp số văn bản và ký số đích danh CQT.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thuốc lá

Vũ Thiên Ân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Thuốc lá
Thuốc lá
Hỏi đáp mới nhất về Thuốc lá
Hỏi đáp pháp luật
Mức xử phạt với người có hành vi vứt thuốc lá bừa bãi tại nơi công cộng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định xử lý thông tin Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá gửi cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định cục Thuế quyết toán tiền bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá với Chi cục Thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định kết chuyển tồn tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định quản lý tồn kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định các trường hợp điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trong cơ quan thuế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định thông báo tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá không còn giá trị sử dụng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá chuyển kho nội bộ như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về tiếp nhận và xử lý thông tin kế hoạch mua/mua bổ sung tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá theo Mẫu số 02/TEM?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về quản lý danh mục tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thuốc lá có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào