11:19 | 08/09/2022
Loading...

Thành viên hợp danh có được là tổ chức không?

Tổ chức có được làm thành viên hợp danh không? Thành viên hợp danh vẫn được chuyển phần vốn góp của mình cho người khác? Công ty hợp danh có được mở nhiều hơn một tài khoản ngân hàng?

Tổ chức có được làm thành viên hợp danh không?

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp mới thì khi thành lập công ty hợp danh, ngoài cá nhân ra thì tổ chức có được là thành viên hợp danh không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1b Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

- Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

+ Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

+ Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Như vậy, thành viên hợp danh bắt buộc phải là cá nhân còn thành viên góp vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân theo quy định trên.

Thành viên hợp danh vẫn được chuyển phần vốn góp của mình cho người khác

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp mới thì thành viên hợp danh có được chuyển phần vốn góp của mình cho cá nhân khác hay không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 180 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Thành viên hợp danh không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Như vậy, theo quy định trên có thể thấy nếu được các thành viên hợp danh còn lại chấp thuận thì thành viên hợp danh được chuyển phần vốn góp của mình cho người khác.

Công ty hợp danh có được mở nhiều hơn một tài khoản ngân hàng

Theo quy định mới nhất thì công ty hợp danh có được mở nhiều hơn một tài khoản ngân hàng không vậy? Cảm ơn đã tư vấn.

Trả lời: 

Căn cứ Khoản 3 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

- Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

- Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

Như vậy, công ty hợp danh có quyền mở nhiều hơn một tài khoản ngân hàng theo quy định pháp luật nêu trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thành viên hợp danh

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào