Có được hưởng bảo hiểm y tế khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Có được hưởng bảo hiểm y tế khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Có phải thông báo cho cơ quan bảo hiểm khi mất thẻ bảo hiểm y tế không? Đóng bảo hiểm y tế đủ 05 năm liên tục được quyền lợi gì?

Có được hưởng bảo hiểm y tế khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Chào các anh chị cho tôi hỏi một vấn đề, chị gái tôi trước đây làm việc tại một công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, sau đó công ty giải thể do phá sản, hiện tại chị gái của tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Anh chị cho tôi hỏi chị gái của tôi có được hưởng bảo hiểm y tế không? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Trả lời:

Tại Điều 51 Luật Việc làm 2013 quy định về bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
2. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Như vậy, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hộ cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 23 Nghị định 28/2015/NĐ-CP về cấp thu hồi thẻ bảo hiểm y tế như sau:

1. Cấp thẻ bảo hiểm y tế
Căn cứ quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.
2. Thu hồi thẻ bảo hiểm y tế
Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động không được hưởng bảo hiểm y tế và phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế và phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trong thời gian chị gái bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ được hưởng bảo hiểm y tế, khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ chấm dứt việc hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Có được hưởng bảo hiểm y tế khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Có được hưởng bảo hiểm y tế khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp? (Hình từ Internet)

Có phải thông báo cho cơ quan bảo hiểm khi mất thẻ bảo hiểm y tế không?

Chị bên bảo hiểm nói với em là sau khi có việc làm mới bảo cho chị ngay và trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho chị, nhưng em phát hiện thẻ bảo hiểm y tế của mình bị mất. Em có phải báo mất thẻ thẻ bảo hiểm y tế cho bên bảo hiểm không ạ. Em không báo có sao không? Mong nhận được tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Nếu trước đó bạn đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp, trong hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp không yêu cầu nộp kèm bảo hiểm y tế nên việc mất bảo hiểm y tế không ảnh hưởng đến quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, sau khi bạn nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho bạn và thu hồi thẻ khi bạn chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và phải trả lại cho tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ theo Điều 23 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp:

1. Cấp thẻ bảo hiểm y tế
Căn cứ quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.
2. Thu hồi thẻ bảo hiểm y tế
Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động không được hưởng bảo hiểm y tế và phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam."

Vây, có nghĩa là khi bạn tìm được công việc mới và thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm 2013, khi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; lúc đó bạn được nhận sổ bảo hiểm ý tế mới và phải trả lại bảo hiểm ý tế cũ. Nếu làm mất thì phải thông bảo cho tổ chức bảo hiểm y tế vì phải có nghĩa vụ trả lại thẻ nhưng do làm mất thì phải có nghĩa vụ thông báo.

Đóng bảo hiểm y tế đủ 05 năm liên tục được quyền lợi gì?

Kính chào. Xin vui lòng giải đáp cho tôi thông tin sau. Trên thẻ BHYT có ghi dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày ….” Xin cho hỏi quyền lợi của những người có thẻ BHYT như vậy là gì? Nếu một nhân viên bị thôi việc/nghỉ việc, ngoài trợ cấp thất nghiệp, nếu nhân viên đó muốn nhận trợ cấp một lần thì có được không? Nếu có được tính bao nhiêu phần trăm lương và những mức tính như thế nào? - Tiền điện thoại di động hàng tháng tra vào lương khoán mức cố định có bị tính vào khoản khấu trừ thuế TNCN ?

Trả lời:

Về những vấn đề chị thắc mắc, xin hỗ trợ giải đáp như sau:

1. Về bảo hiểm y tế: Theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 (Sửa đổi Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008): Mức hưởng bảo hiểm y tế là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

2. Trợ cấp thất nghiệp: Trợ cấp thất nghiệp không được hưởng một lần mà hưởng theo tháng. Căn cứ theo Điều 50 Luật việc làm 2013:

- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Như vậy, đối với người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động sẽ hưởng cho đến khi tìm được việc làm và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp còn lại làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện. (Xem khoản 3 và khoản 4 Điều 53 Luật việc làm 2013)

3. Về tiền điện thoại: Vui lòng xem tại công văn sau: Công văn 1166/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại do Tổng cục Thuế ban hành.

Trân trọng!

Phan Hồng Công Minh

Hưởng bảo hiểm y tế
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hưởng bảo hiểm y tế
Hỏi đáp Pháp luật
Mức hưởng Bảo hiểm y tế số 4 năm 2024 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai là người được tăng mức hưởng bảo hiểm y tế mà không cần cấp đổi thẻ?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức hưởng bảo hiểm y tế khi có giấy chuyển tuyến là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy định kê đơn thuốc sau điều trị nội trú cho người bệnh BHYT năm 2023 như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Khám thai trong trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế?
Hỏi đáp pháp luật
Đặt vòng tránh thai có được hưởng BHYT không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức hưởng bảo hiểm y tế của người lao động làm việc tại doanh nghiệp là bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Đi khám bệnh vào ngày lễ, tết có được BHYT chi trả hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
06 trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng BHYT 100%?
Hỏi đáp Pháp luật
Chuyển sang hưởng BHYT cựu chiến binh cần giấy tờ gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hưởng bảo hiểm y tế
2163 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hưởng bảo hiểm y tế
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào