14:06 | 24/06/2022
Loading...

Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ thế nào?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân) như thế nào? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Vận chuyển nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam) như thế nào? Mong nhận được câu trả lời!

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân) như thế nào? 

Căn cứ Mẫu 03 Phụ lục IV Yêu cầu bảo đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ và vận chuyển vật liệu hạt nhân ban hành kèm theo 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

(Đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân)

Kính gửi: ………1…………

1. Tên tổ chức2/cá nhân đề nghị cấp giấy phép: …………………………………

2. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………

3. Số điện thoại: ……………… 4. Số Fax: …………………………………………

5. E-mail: ………………………………………………………………………………

6. Người đứng đầu tổ chức3: ………………………………………………………

- Họ và tên: ……………………………………………………………………………

- Chức vụ: …………………………………………………………………………….

- Số giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………… Ngày cấp: ………………………. Cơ quan cấp: ………………………………………………………………………….

7. Đề nghị cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển với thông tin như sau:

- Ngày dự kiến vận chuyển: …………………………………………………………

- Tuyến đường vận chuyển: …………………………………………………………

- Phương tiện vận chuyển: ………………………………………………………….

- Số kiện hàng chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân:

8. Thông tin bên vận chuyển: ……………………………………………………….

- Tên tổ chức/cá nhân: ……………………………………………………………….

- Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………….

- Số điện thoại: …………… Số Fax: …………………………………………………

- E-mail: ………………………………………………………………………………..

9. Thông tin bên nhận hàng:

- Tên tổ chức/cá nhân: ……………………………………………………………..

- Địa chỉ liên lạc liên hệ: ……………………………………………………………..

- Số Điện thoại: …………… Số Fax: ………………………………………………..

- E-mail: ………………………………………………………………………………..

10. Các tài liệu kèm theo: …………………………………………………………..

(1)

(2)

(3)

...

 

 

…., ngày .... tháng ... năm....
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

___________________

1 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 28 Nghị định này.

2 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

3 Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức gửi hàng. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thi chỉ cần khai Số giấy CMND/Hộ chiếu.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Vận chuyển nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam) như thế nào?

Căn cứ Mẫu 04 Phụ lục IV Yêu cầu bảo đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ và vận chuyển vật liệu hạt nhân ban hành kèm theo 

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

(Vận chuyển nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam)

Kính gửi: ………1…………

1. Tên tổ chức2/cá nhân đề nghị cấp giấy phép: …………………………………

2. Địa chỉ liên lạc: ………………………3. Quốc gia:………………………………

4. Số điện thoại: ……………… 5. Số Fax: …………………………………………

6. E-mail: ………………………………………………………………………………

7. Người đứng đầu tổ chức3: ………………………………………………………

- Họ và tên: ……………………………………………………………………………

- Chức vụ: …………………………………………………………………………….

- Số giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………… Ngày cấp: ………………………. Cơ quan cấp: ………………………………………………………………………….

8. Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam với thông tin như sau:

- Ngày dự kiến vào Việt Nam: ………………………………………………………

- Ngày dự kiến ra khỏi Việt Nam: …………………………………………………..

- Tuyến đường vận chuyển thuộc lãnh thổ Việt Nam: …………………………..

- Phương tiện vận chuyển: ………………………………………………………….

- Số kiện hàng nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân:.

9. Thông tin bên nhận hàng: ………………………………………………………….

- Tên tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………..

- Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………….

- Quốc gia: ………………………………………………………………………………

- Số điện thoại: ………………… Số Fax: ……………………………………………

- E-mail: …………………………………………………………………………………

10. Thông tin bên vận chuyển: ………………………………………………………

- Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………

- Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………

- Số điện thoại: ………………… Số Fax: ……………………………………………

- E-mail: …………………………………………………………………………………

11. Các tài liệu kèm theo: ……………………………………………………………

(1)

(2)

(3)

 

 

…., ngày .... tháng ... năm....
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_____________________________

1 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 28 Nghị định này.

2 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và là tổ chức trực tiếp gửi hàng.

3 Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.

Trân trọng!

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào