13:45 | 13/06/2022
Loading...

Đi giao giấy tờ cho công ty bị tai nạn có được hưởng chế độ tai nạn lao động

Đi giao giấy tờ cho công ty bị tai nạn có được hưởng chế độ tai nạn lao động không? Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ năm có được nhận trợ cấp tai nạn lao động không? Chuyển công tác bị tai nạn lao động có được hưởng chế độ tai nạn lao động không?     

Đi giao giấy tờ cho công ty bị tai nạn có được hưởng chế độ tai nạn lao động không?

Cho hỏi: Em đang làm tại phòng kế toán của công ty Lily. Do sếp yêu cầu em đi giao hồ sơ giấy tờ tới khách hàng mà trên đường đi em thì bị tai nạn và gãy tay trái. Vậy trường hợp của em có được xem là tai nạn lao động và đủ điều kiện để hưởng chế độ tai nạn lao động không? Em đi giao hồ sơ trong giờ hành chính của công ty.

Trả lời: 

Theo Khoản 3 Điều 8 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định:

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Theo Điều 45 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động như sau:

Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

+ Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;

+ Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

- Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này;

- Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân sau đây:

+ Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động;

+ Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;

+ Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luậ

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp bạn bị tai nạn và gãy tay trái trên đường đi giao hồ sơ cho khách hàng trong giờ làm việc được xem là tai nạn lao động.

Và nếu bạn đáp ứng thêm điều kiện bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn gãy tay thì bạn sẽ được hưởng chế độ tai nạn lao động.

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ năm có được nhận trợ cấp tai nạn lao động không?

Cho hỏi: Tôi là công nhân trong nhà máy mía đường, Tôi đóng bảo hiểm mới được 6 tháng thì suy giảm sức khỏe 18% do tai nạn lao động. Trường hợp đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm như tôi thì hưởng trợ cấp tai nạn lao động thế nào? Tôi đang đóng ở mức lương cơ bản là 4,6 triệu.

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

+ Bị tai nạn trong thời gian làm việc và trong giờ làm việc; hoặc bị tai nạn giao thông trên đường đi từ nhà tới cơ quan (hoặc từ cơ quan về nhà) và trên quãng đường hợp lý.

+ Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì bạn suy giảm khả năng lao động 18% nên thuộc vào trường hợp được hưởng chế độ tai nạn lao động.

Mặt khác căn cứ theo tại khoản 1 Điều 48 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định:

“Điều 48. Trợ cấp một lần

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.”

Pháp luật hiện hành quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn bị tai nạn lao động và suy giảm 18% khả năng lao động, theo quy định thì bạn được hưởng trợ cấp một lần kể cả trường hợp bạn đóng BH chưa đủ 1 năm.

- Về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 thì:

+ Dựa vào mức suy giảm: Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng.

Do đó, bạn bị suy giảm khả năng lao động là 18% nên được hưởng trợ cấp một lần. Mức hưởng = 5 x 1.490.000 + (18 – 5) x 0.5 x 1.490.000 = 17.135.000 đồng.

Dựa vào thời gian đóng bảo hiểm: từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Mức hưởng = 0,5 x 4.600.000 = 2.300.000 đồng.

Mức trợ cấp tai nạn lao động một lần của bạn là: 17.135.000 + 2.300.000 = 19.435.000 đồng.

Chuyển công tác bị tai nạn lao động có được hưởng chế độ tai nạn lao động không?

Cho hỏi: NLĐ đóng BHXH ở công ty khác được 8 năm, chuyển qua công ty mới và được báo tăng vào tháng 8 này (cách nay gần 2 tháng), NLĐ bị tai nạn lao động thì khi làm chế độ tai nạn lao động có được lấy tiền bên công ty khác không? Mong được giải đáp

Trả lời: 

Căn cứ Điều 45 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động như sau:

Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;

c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Điều 40 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định trường hợp người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động khi bị tai nạn lao động

1. Người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Luật này nếu bị tai nạn thuộc một trong các nguyên nhân sau:

a) Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động;

b) Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;

c) Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.

Như vậy, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động và thỏa các điều kiện nêu trên thì được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn.

Điều 43 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

1. Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục này là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội.

Như vậy, khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đáp ứng điều kiện hưởng chế độ tai nạn nghề nghiệp như nêu trên thì bạn sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả số tiền hưởng chế độ tai nạn lao động.

Theo thông tin bạn cung cấp thì người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty trước được 8 năm và người lao động chuyển qua công ty này được báo tăng lao động vào tháng 8 này.

=> Khi người lao động chuyển công tác sang công ty mới thì công ty mới có trách nhiệm báo tăng lao động và tại thời điểm ký hợp đồng trở về sau thì người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội.

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động đòi hỏi người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy khi người lao động xảy ra tai nạn lao động thì được hưởng chế độ khi đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau khi ký hợp đồng).

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tai nạn lao động

Huỳnh Minh Hân

Tai nạn lao động
Hỏi đáp mới nhất về Tai nạn lao động
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất: Không làm việc theo hợp đồng lao động nhưng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện sẽ được hưởng chế độ tai nạn lao động?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào người sử dụng lao động phải trả chế độ tai nạn lao động?
Hỏi đáp Pháp luật
Có phải người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng khi ra nước ngoài để định cư thì được giải quyết hưởng trợ cấp một lần không?
Hỏi đáp Pháp luật
Dựa trên cơ sở nào để giải quyết chế độ tai nạn lao động trong trường hợp bị tai nạn giao thông trên đường về?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn giám định lại sức khỏe do tai nạn lao động là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Đi làm về bị tai nạn thì có được hưởng chế độ tai nạn lao động hay không? Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được nhận trợ cấp một lần là bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp pháp luật
Tai nạn khi làm việc hưởng bảo hiểm như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Công ty có trách nhiệm gì khi người lao động bị tai nạn giao thông trên đường làm về?
Hỏi đáp pháp luật
Hồ sơ để được hưởng chế độ tai nạn lao động
Hỏi đáp pháp luật
Hồ sơ cần có khi đi giám định thương tật do tai nạn lao động
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tai nạn lao động có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào