11:11 | 18/06/2022
Loading...

Nhiệm vụ của giám đốc tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện quy định như thế nào?

Nhiệm vụ của giám đốc tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện sẽ có những nhiệu vụ gì? Quyền hạn của giám đốc tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện gồm những quyền hạn gì? Tôi muốn thông tin thêm. Xin cảm ơn.

Nhiệm vụ của giám đốc tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện

Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH về nhiệm vụ của giám đốc tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện như sau:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng của Trung tâm;

b) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Xây dựng quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý tài chính, quyết định thu chi và phân phối các thành quả lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;

d) Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập cho giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động và người học;

đ) Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường đào tạo lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trong Trung tâm;

e) Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động và người học trong Trung tâm. Hàng năm, tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động;

g) Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật;

h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn của giám đốc tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện

Theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư này về quyền hạn của giám đốc tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện như sau:

a) Được quyết định các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm quy định tại Điều 7 của Thông tư này;

b) Được quyết định thành lập các phòng chức năng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được phê duyệt trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

c) Quyết định bổ nhiệm các trưởng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo trực thuộc Trung tâm theo quy định;

d) Tổ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quyết định việc giao kết hợp đồng lao động đối với giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động theo quy định của pháp luật;

đ) Giao kết hợp đồng đào tạo nghề nghiệp, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người học theo quy định của pháp luật;

e) Ký hợp đồng cho thuê, liên doanh, liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong hoạt động đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật;

g) Cấp chứng chỉ cho người học tại Trung tâm theo quy định;

h) Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động và người học của Trung tâm trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý;

i) Được hưởng các chế độ theo quy định.

Trân trọng!

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào