14:32 | 25/04/2022
Loading...

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thông hóa đơn điện tử

Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thông hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thông hóa đơn điện tử

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Quy trình quản lý hóa đơn điện tử ban hành kèm theo Quyết định 1447/QĐ-TCT năm 2021 việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thông hóa đơn điện tử như sau:

a) Tiếp nhận và rà soát sơ bộ về hồ sơ đăng ký:

Sau khi nhận được hồ sơ (văn bản đề nghị kết nối trực tiếp của doanh nghiệp/tổ chức và các tài liệu liên quan), trong thời gian 03 ngày làm việc, Cục Thuế DNL rà soát sơ bộ tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, xem xét điều kiện về số lượng hóa đơn sử dụng và danh sách công ty con (nếu có) đồng thời cập nhật trạng thái đã nhận được hồ sơ đề nghị kết nối trực tiếp của doanh nghiệp/tổ chức trên Hệ thống HĐĐT.

Trường hợp doanh nghiệp/tổ chức không đủ điều kiện để kết nối trực tiếp với CQT, Cục Thuế DNL trả lời bằng văn bản không chấp thuận đăng ký và gửi cho doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp đồng thời cập nhật trạng thái từ chối kết nối trực tiếp của doanh nghiệp/tổ chức trên Hệ thống HĐĐT.

Trường hợp doanh nghiệp/tổ chức đủ điều kiện để kết nối trực tiếp, Cục Thuế DNL chuyển danh sách cho Cục CNTT để tổ chức kết nối, kiểm thử hệ thống và thông báo đầu mối của Tổng cục Thuế là Cục CNTT để doanh nghiệp/tổ chức liên hệ thống nhất các nội dung kết nối, kiểm thử hệ thống.

b) Tổ chức kết nối, kiểm thử hệ thống:

Trong thời gian 10 ngày làm việc, Cục CNTT tổ chức kết nối, kiểm thử hệ thống với doanh nghiệp/tổ chức đăng ký kết nối trực tiếp. Kết quả kết nối kỹ thuật được ghi nhận bằng biên bản.

Sau khi hoàn tất việc kết nối kỹ thuật, Cục CNTT thông báo kết quả cho Cục Thuế DNL.

c) Trả lời văn bản về việc kết nối trực tiếp cho doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp:

Trên cơ sở kết quả kết nối kỹ thuật của Cục CNTT, trong thời gian 02 ngày làm việc, Cục Thuế DNL có văn bản trả lời doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp (chấp thuận/không chấp thuận) và gửi cho đơn vị.

Trường hợp các doanh nghiệp/tổ chức được CQT chấp nhận kết nối trực tiếp thì Cục Thuế DNL chuyển văn bản cho Cục CNTT để thực hiện cấp tài khoản kết nối, truyền nhận dữ liệu cho đơn vị/tổ chức theo quy định tại Mục 5 Quy trình. Bộ phận CNTT của TCT cập nhật danh sách doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp trên Hệ thống HĐĐT.

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thay đổi thông tin của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thông hóa đơn điện tử

Căn cứ Khoản 2 Điều này việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thay đổi thông tin của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thông hóa đơn điện tử như sau:

a) Tiếp nhận, rà soát sơ bộ hồ sơ thay đổi thông tin của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp:

Sau khi nhận được hồ sơ thay đổi thông tin của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp (văn bản đề nghị thay đổi thông tin và các tài liệu liên quan đính kèm), trong thời gian 02 ngày làm việc, Cục Thuế DNL rà soát sơ bộ tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục Thuế DNL đề nghị doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp yêu cầu bổ sung hồ sơ trong thời gian 05 ngày làm việc. Quá thời hạn trên, doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp không bổ sung hồ sơ, Cục Thuế DNL trả lời bằng văn bản về việc không chấp thuận thay đổi và gửi cho đơn vị.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Thuế DNL thực hiện bước tiếp theo.

b) Rà soát và xử lý hồ sơ thay đổi thông tin của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp:

Trường hợp các nội dung thay đổi không làm ảnh hưởng đến việc kết nối như thay đổi danh sách công ty con truyền nhận, Cục Thuế DNL cập nhật trên Hệ thống HĐĐT.

Trường hợp nội dung thay đổi liên quan đến hạ tầng kỹ thuật của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp, trong thời gian 01 ngày làm việc, Cục Thuế DNL chuyển danh sách cho Cục CNTT. Trong thời gian 02 ngày làm việc, Cục CNTT rà soát các nội dung thay đổi kỹ thuật, đánh giá ảnh hưởng và phối hợp với doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp để thống nhất kế hoạch và thực hiện kết nối hạ tầng kỹ thuật, kiểm thử khả năng nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn (nếu cần). Kết quả kết nối kỹ thuật được ghi nhận bằng biên bản.

Sau khi hoàn tất việc kết nối kỹ thuật, Cục CNTT thông báo kết quả cho Cục Thuế DNL để trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận thay đổi của đơn vị.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Doanh nghiệp

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Hỏi đáp mới nhất về Doanh nghiệp
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định thế nào về các trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ của tổ trưởng tổ công tác khi tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19?
Hỏi đáp pháp luật
Khi tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tổ viên tổ công tác có trách nhiệm gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của nhóm giúp việc Tổ công tác trong việc tháo gỡ khó khăn Doanh nghiệp, người dân ảnh hưởng bởi COVID-19?
Hỏi đáp pháp luật
Chế độ họp và báo cáo trong tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng COVID-19 được quy định thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nguyên tắc thực hiện việc ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
Hỏi đáp pháp luật
Tổ chức thực hiện tháo gỡ khó khăn Doanh nghiệp, người dân ảnh hưởng bởi COVID-19 được quy định thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Doanh nghiệp đầu tư vào khai thác khoáng sản liệu có thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư hay không?
Hỏi đáp pháp luật
Viên chức thành lập doanh nghiệp bị xử phạt thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào