14:04 | 23/02/2022
Loading...

Viên chức bị xử lý kỷ luật khiển trách thì sau bao lâu sẽ được xóa kỷ luật?

Viên chức bị xử lý kỷ luật khiển trách thì sau bao lâu được xóa kỷ luật? Bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên vì bị kỷ luật có đúng không? Viên chức bị xử lý kỷ luật cảnh cáo có được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ sau?

Viên chức bị xử lý kỷ luật khiển trách thì sau bao lâu được xóa kỷ luật?

Viên chức bị kỷ luật khiển trách thì sau bao lâu được xóa kỷ luật? Chào ban biên tập, Tôi là viên chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường. Tôi bị đơn vị xử lý kỷ luật năm 2014, đến nay tôi không có bất kỳ vi phạm nào nữa thì tôi có được xóa kỷ luật không? Mong ban biên tập giải đáp giúp tôi.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật viên chức 2010 quy định:

"2. Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

3. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc."

Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 27/2012/NĐ-CP thì:

"3. Sau 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, nếu viên chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

Trường hợp viên chức tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian đang thi hành quyết định kỷ luật thì quyết định kỷ luật đang thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm quyết định kỷ luật đối với hành vi vi phạm pháp luật mới có hiệu lực."

Như vậy, Viên chức bị kỷ luật khiển trách thì không thực hiện quy hoạc, đào tào, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Sau 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, viên chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

Do đó, bạn bị đơn vị kỷ luật với hình thức khiển trách năm 2014 thì sau 12 tháng (2015) bạn không tiếp tục vi phạm thì đương nhiên bạn được chấm dứt hiệu lực của quyết định lỷ luật khiển trách đó.

Bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên vì bị kỷ luật có đúng không?

Bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên vì bị kỷ luật có đúng không? Tôi là giáo viên trường THCS và bị kỷ luật do không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hiệu quả nghiêm trọng. Ban giám hiệu nhà trường đã ra quyết định kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên là 12 tháng đối với tôi. Xin hỏi, nhà trường làm vậy có đúng không?

Trả lời:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức ngoài thực hiện các quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008Luật Viên chức 2010 còn phải thực hiện các quy định pháp luật khác có liên quan về chế độ chính sách tiền lương (Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn thực hiện).

Theo đó, tại Điểm a, b, c, d Khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, quy định về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên như sau:

a) Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:

- Cán hộ bị kỷ luật cách chức;

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức và người ỉao động bị kỷ luật cảnh cáo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng;

c)Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách;

d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.

Do đó, đối chiếu với quy định nêu trên thì Trường THCS quyết định kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên là 12 tháng đối vớỉ Ông là đúng quy định.

Viên chức bị xử lý kỷ luật cảnh cáo có được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ sau?

Viên chức bị xử lý kỷ luật cảnh cáo có được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ sau? Xin cho hỏi: Viên chức bị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, trong thời gian 12 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực có được bổ nhiệm lại sau khi hết nhiệm kỳ, xin chân thành cám ơn.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 56 Luật viên chức 2010 thì:

"Điều 56. Các quy định khác liên quan đến việc kỷ luật viên chức

1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

2. Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

3. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc.
..."

Như vậy, theo quy định trên thì Viên chức bị xử lý kỷ luật khiển trách thì sẽ không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trường hợp 1: Nếu viên chức bị kỉ luật ở mức khiển trách mà vẫn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỉ luật có hiệu lực thì sẽ không được bổ nhiệm lại.

Trường hợp 2: Nếu viên chức bị kỉ luật ở mức khiển trách nhưng đã hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỉ luật mà bạn không vi phạm đến mức phải xử lý kỉ luật thì có thể được bổ nhiệm lại.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

Nguyễn Đăng Huy

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào