10:22 | 12/11/2021
Loading...

Số cổ đông dự họp đại diện trên 80% tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mới được tiến hành?

Trường hợp một công ty cổ phần quy định số cổ đông dự họp đại diện trên 80% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mới được tiến hành, như vậy có đúng luật. Chứ không phải trên 50% là được rồi sao?

Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

...

Như vậy theo quy định nếu như không đảm bảo điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì có thể mời đến lần thứ ba, ở lần thứ ba này cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Đối với lần một và lần hai phải đảm bảo tỉ lệ phần trăm số cổ đông dự họp đại diện trên tổng số phiếu biểu quyết theo quy định của Luật này, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Một công ty cổ phần quy định số cổ đông dự họp đại diện trên 80% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mới được tiến hành có đúng quy định hay không phải xem Điều lệ công ty quy định như thế nào.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nguyễn Đăng Huy

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào