10:44 | 15/09/2016
Loading...

Khi nào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được coi là hợp lệ?

Khi nào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được coi là hợp lệ?

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hợp lệ phải thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

 

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Hỏi đáp mới nhất về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến có được không?
Hỏi đáp pháp luật
Mỗi năm có được họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 lần không?
Hỏi đáp pháp luật
Kết thúc năm tài chính phải họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bao lâu?
Hỏi đáp pháp luật
Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông có hợp pháp?
Hỏi đáp pháp luật
Khi nào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được coi là hợp lệ?
Hỏi đáp pháp luật
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường công ty đại chúng
Hỏi đáp pháp luật
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong công ty đại chúng
Hỏi đáp pháp luật
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty đại chúng
Hỏi đáp pháp luật
Có bắt buộc công bố thông tin cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên trên sở giao dịch chứng khoán không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào