09:40 | 23/02/2021
Loading...

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán đối với công ty đại chúng thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quy định ra sao?

Căn cứ Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sắp xếp chương trình nghị sự, bố trí địa điểm, thời gian hợp lý để các cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

3. Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Hàng năm, công ty đại chúng phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên một lần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp (nếu có); trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, công ty đại chúng phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty đại chúng.

5. Tuân thủ các quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Lê Bảo Y

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Hỏi đáp mới nhất về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Hỏi đáp pháp luật
Mỗi năm có được họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 lần không?
Hỏi đáp pháp luật
Kết thúc năm tài chính phải họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bao lâu?
Hỏi đáp pháp luật
Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông có hợp pháp?
Hỏi đáp pháp luật
Khi nào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được coi là hợp lệ?
Hỏi đáp pháp luật
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường công ty đại chúng
Hỏi đáp pháp luật
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong công ty đại chúng
Hỏi đáp pháp luật
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty đại chúng
Hỏi đáp pháp luật
Có bắt buộc công bố thông tin cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên trên sở giao dịch chứng khoán không?
Hỏi đáp pháp luật
Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào