10:46 | 24/11/2020
Loading...

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gồm những nội dung gì? Được quy định ở vản bản nào hiện nay?

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục VI-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Nội dung chi tiết của mẫu này như sau: 

PHỤ LỤC VI-1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN………
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Số:………………

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ...........: ngày …… tháng …… năm ………..

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................

2. Địa điểm kinh doanh: ...................................................................................................

Điện thoại: ...................................................... Fax: ..........................................................

Email: ............................................................. Website: ...................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: .............................................................................................

4. Vốn kinh doanh: ...........................................................................................................

5. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (ghi một trong các chủ thể sau): Cá nhân/ Nhóm cá nhân/ Hộ gia đình

6. Thông tin về đại diện hộ kinh doanh

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .........................................................................................

Giới tính: ...........................................................................................................................

Sinh ngày: …../…../…….. Dân tộc: ................... Quốc tịch: .................................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: .......................................................................................

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: .........................................................................................

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: .....................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................

7. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (chỉ ghi trong trường hợp nhóm cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh)

STT

Tên thành viên

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Giá trị phần vốn góp (VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thư Viện Pháp Luật

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào