14:07 | 11/11/2019
Loading...

Cổ đông sở hữu 15% cổ phần có được yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông không?

Công ty tôi là cổ đông của một công ty cổ phần, nắm giữ 15% cổ phần phổ thông của công ty. Qua quá trình giám sát thì phát hiện hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong việc quản lý. Vậy cho hỏi công ty tôi có quyền yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông không? Cảm ơn!

Căn cứ Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định quyền của cổ đông phổ thông như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

+ Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

+ ...

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

+ Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.

+ Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế.

+ Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

=> Theo thông tin bạn cung cấp là công ty đang nắm giữ 15% cổ phần phổ thông của một công ty cổ phần khác, và phát hiện hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong việc quản lý. Như vậy, căn cứ quy định trên thì nếu công ty bạn đã nắm giữ từ 15% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng thì được quyền yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông để giải quyết vụ việc.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đại hội đồng cổ đông

Thư Viện Pháp Luật

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào