Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người nghi ngờ mắc bệnh nhưng từ chối áp dụng biện pháp cách ly dịch covid-19 sẽ bị xử phạt thế nào?

19:46 25/04/20

Trường hợp người nghi ngờ mắc bệnh nhưng từ chối áp dụng biện pháp cách ly dịch covid-19 có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? - Đây là thắc mắc của Minh Thùy (TP.HCM).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Tại Mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC 2020 xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống Covid-19, có quy định:

Người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người:

- Trốn khỏi nơi cách ly;

- Không tuân thủ quy định về cách ly;

- Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly;

- Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người khi đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 nhưng từ chối việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điểm c Khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự 2015 "Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Trần Trang 

344