Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Các tội phạm liên quan đến Covid-19 và hình phạt

19:03 26/04/20

"Xin cho biết những hành vi vi pháp pháp luật phổ biến nào trong thời gian phòng, chống dịch bệnh covid-19 có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự và chế tài ra sao?" - Đây là câu hỏi của bạn Bảo Thanh (Email: baothanh***@gmail.com).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Trong khi đa số người dân đang nâng cao tình thần tự giác chấp hành quy định của pháp luật, khuyến cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống và tiến tới đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, thì đâu đó vẫn còn nhiều người "vô trách nhiệm" cố tình vi phạm hoặc lợi dụng dịch bệnh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, làm tăng thêm sự phức tạp của dịch bệnh.

Các hành vi này đều phải trả giá trước pháp luật, nhẹ thì bị xử phạt vi pháp hành chính, nặng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ngày 30/03/2020, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 45/TANDTC-PC hướng dẫn cụ thể các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự sau đây:

Chuyên viên Thanh Lợi

3,090