Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bị xử lý như thế nào?

18:55 25/04/20

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Tại Mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC năm 2020 về xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống Covid-19, có quy định:

"Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330."

Như vậy, theo quy định nêu trên nếu người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự 2015.

Người thi hành công vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP bao gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.

Trần Trang

186