Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đưa trái phép vật tư y tế ra khỏi biên giới thu lợi bất chính khi dịch bệnh xử lý thế nào?

19:04 25/04/20

Cho tôi hỏi, nếu đưa trái phép vật tư y tế dùng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra khỏi biên giới nhằm thu lợi bất chính có bị truy cứu trách nhiệm hình sự? - Thanh Long (longt***@gmail.com).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC năm 2020 về xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống Covid-19, có quy định:

Người có hành vi đã, đang hoặc nhằm đưa trái phép thuốc, vật tư y tế dùng vào việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội buôn lậu theo quy định tại Điều 188.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì hành vi đưa trái phép vật tư y tế dùng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra khỏi biên giới nhằm thu lợi bất chính sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự 2015.

Trần Trang 

142