Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người lao động ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 có phải tham gia BHXH không?

08:10 25/04/20

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất nên công ty quyết định cho người lao động nghỉ và hưởng tiền lương theo mức lương tối thiểu vùng. Đối với thời gian ngừng việc thì người lao động có phải tham gia BHXH hay không? - Anh Hoàng Anh (Đăk Lăk).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Tại khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

..........

3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”.

Do đó, nếu trong thời gian ngừng việc mà người lao động vẫn được hưởng tiền lương thì bản chất không thuộc đối tượng “không đóng bảo hiểm xã hội”.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 8 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì:

"8. Người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc".

Như vậy, trường hợp người lao động ngừng việc mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và đơn vị sẽ thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định trên.

Chuyên viên Văn Vinh

3,809