Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Nhận lương ngừng việc có phải đóng BHXH?

17:23 25/04/20

Trường hợp bị cách ly vì Covid-19, phải nghỉ việc 14 ngày và được hưởng lương theo khoản 3 Điều 98 Bộ Luật lao động 2012 có phải đóng BHXH bắt buộc không? - Đây là câu hỏi của chị Hồng Thuận (Lâm Đồng).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau: 

Tại khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Đồng thời, khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Như vậy, nếu người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Ở đây, khi ngừng việc thì người lao động vẫn được nhận lương (theo mức lương tối thiểu vùng) nên vẫn phải đóng BHXH.

Thùy An 

624