Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Trả lương nhân viên thế nào nếu dịch Covid-19 kéo dài?

19:31 25/04/20

Do dịch covid-19, khách sạn tạm cho một số nhân viên nghỉ việc, nếu dịch kéo dài thì lương nhân viên sẽ tính thế nào? - Đây là thắc mắc của anh Quốc Hoàng (Đồng Nai).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Nếu dịch Covid-19 kéo dài, việc trả lương cho nhân viên có thể thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2012

"Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định."

Như vậy, công ty và người lao động có thể thỏa thuận ngừng việc trong thời gian dịch bệnh và công ty sẽ trả lương ngừng việc cho người lao động, mức lương do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Ở thời điểm này, việc trả lương ngừng việc coi như là sự san sẻ của doanh nghiệp với người lao động, tạo điều kiện cho người lao động có nguồn tài chính để trang trải trong giai đoạn dịch bệnh.

Về phía doanh nghiệp, nếu thực sự quá khó khăn, không có tiền để trả lương cho nhân viên thì còn một phương án thứ hai là thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động (theo quy định tại Điều 32 Bộ luật lao động 2012). Thời gian tạm hoãn này doanh nghiệp sẽ không phải trả lương.

Thùy An 

742