Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Mức tiền lương ngừng việc trong thời gian dịch bệnh Covid-19 là bao nhiêu?

10:20 25/04/20

Tôi đã nghỉ ngừng việc do dịch Covid-19 đến nay đã hơn 1 tháng, công ty chỉ trả cho một khoản tiền lương là 2 triệu đồng, như vậy có đúng không? Vì sao mức lương lại thấp như thế? - Anh Quang Châu (chau***@gmail.com).

Về nội dung này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Thứ nhất, tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 quy định trong trường hợp phải ngừng việc vì lý do dịch bệnh thì tiền lương ngừng việc do người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định

Thứ hai, về mức lương tối thiểu vùng, tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP (mức lương áp dụng từ ngày 01/01/2020) quy định như sau:

Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV."

Theo quy định mức lương tối thiểu vùng trên, mức lương thấp nhất ở vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng và cao nhất ở vùng I là 4.420.000 đồng/tháng. Vì thế, nếu người sử dụng lao động chỉ chi trả 2.000.000 đồng/tháng là không đúng quy định.

Chuyên viên Minh Châu

944