Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Lương ngừng việc có thể thấp hơn lương tối thiểu vùng không?

14:57 02/05/20

Chị Quỳnh Nhi (Hà Nội) hỏi: Theo pháp luật lao động thì lương ngừng việc có thể thấp hơn lương tối thiểu vùng không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 quy định trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Như vậy, theo quy định này thì hiện nay tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Tuy nhiên theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 1/1/2021) thì:

- Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2021 thì nếu phải ngừng việc do nguyên nhân khách quan trên 14 ngày làm việc thì số ngày vượt quá không bắt buộc người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động ít nhất bằng lương tối thiểu vùng như hiện nay.

                                                                                                                                                                                                                Thùy An 

1,123