Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hướng dẫn trả lương với doanh nghiệp có NLĐ bị cách ly do dịch Covid

08:59 25/04/20

Cho tôi hỏi việc trả lương cho NLĐ bị cách ly tập trung do dịch Covid-19 như thế nào? - chị Trúc Mai (TP. Cần Thơ).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Liên quan đến nội dung này đã có hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH tại Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020 như sau:

Đối với người lao động (NLĐ) thuộc trường hợp sau đây thì tiền lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động 2012 (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng):

- NLĐ là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- NLĐ phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- NLĐ phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những NLĐ khác trong cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Do đó khi người lao động thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan nhà nước thì vẫn được hưởng lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động.

Chuyên viên Hồng Thuận

518