Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Công ty tự yêu cầu người lao động cách ly thì trả lương như thế nào?

16:05 24/04/20

Công ty chị có người có đi đến vùng có dịch nhưng không thuộc diện cách ly, công ty chị muốn đảm bảo an toàn nên yêu cầu họ tự cách ly ở nhà? Vậy có cần phải trả lương cho người lao động này không? - Chị Thùy Linh (Đồng Tháp).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Tại khoản 3 Điều 98 Bộ Luật lao động 2012 quy định:

"Điều 98. Tiền lương ngừng việc

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

.............

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định."

Theo đó, việc doanh nghiệp cho người lao động tự cách ly tại nhà bản chất không phải do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động mà do tác động khách quan của dịch bệnh nguy hiểm. Do đó, người sử dụng lao động vẫn trả lương cho người lao động theo mức lương do hai bên thỏa thuận với nhau nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Lưu ý, những ngày nghỉ ngừng việc này vẫn được tính để đóng bảo hiểm cho người lao động.

Chuyên viên Minh Thư

609