Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3199/TCT-DNNCN 2022 triển khai Chương trình hóa đơn may mắn

Số hiệu: 3199/TCT-DNNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 29/08/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3199/TCT-DNNCN
V/v Triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP , Thông tư số 78/2021/TT-BTC , để khuyến khích người mua có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, biết đến cũng như sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã thực hiện thí điểm chương trình “Hóa đơn may mắn” 02 đợt trên cơ sở dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế của giai đoạn 1 triển khai HĐĐT tại 06 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định). Đồng thời Tổng cục Thuế cũng đã có chỉ đạo 06 tỉnh, thành phố triển khai HĐĐT giai đoạn 1 tại các Công văn số 4126/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021 và Công văn số 334/TCT-DNNCN ngày 28/01/2022 xây dựng Đề án triển khai HĐĐT từ máy tính tiền, theo đó có nội dung “Giải pháp quản lý và khuyến khích người tiêu dùng yêu cầu người bán xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền (giải pháp quay số mở thưởng theo mã của cơ quan thuế cấp trên từng hóa đơn trong dải ký tự do cơ quan thuế đã cấp cho từng cơ sở kinh doanh; nguồn kinh phí trả thưởng;...)”.

Ngày 29/4/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Thư gửi Đồng chí Bí thư các tỉnh, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, trong đó có nội dung: “…Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố xây dựng Đề án quay thưởng từ lựa chọn ngẫu nhiên số hóa đơn điện tử có mã, báo cáo các cấp chính quyền địa phương để triển khai thực hiện trên địa bàn. Bộ Tài chính đề nghị đồng chí quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ chủ trương này, góp phần thúc đẩy người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo sự minh bạch trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tránh thất thu cho Ngân sách Nhà nước.”

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, tiếp tục triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” cho thời gian tiếp theo, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” tại địa bàn. Cụ thể như sau:

1. Lộ trình triển khai

- Chậm nhất ngày 15/9/2022, Cục Thuế xây dựng kế hoạch triển khai “Hóa đơn may mắn” tại địa bàn, tổ chức tuyên truyền và báo cáo UBND tỉnh, thành phố.

- Trong thời gian từ ngày 05/9/2022 đến ngày 20/9/2022, Cục Thuế chuẩn bị nhân sự, kế hoạch công tác, rà soát dữ liệu hóa đơn thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện tham gia lựa chọn “Hóa đơn may mắn”.

- Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 05/10/2022, Cục Thuế phối hợp với Tổng cục Thuế kiểm thử chức năng và chạy thử ứng dụng.

- Chậm nhất ngày 15/10/2022, Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hoá đơn may mắn” của quý II/2022 và công bố người trúng thưởng.

- Chậm nhất ngày 15/11/2022, Cục Thuế tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022.

- Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.

2. Một số nội dung trọng tâm của kế hoạch triển khai “Hóa đơn may mắn”

2.1. Mục tiêu chương trình

- Khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế.

- Tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua.

- Khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

2.2. Đối tượng tham gia chương trình

Đối tượng được tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền), có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

2.3. Phạm vi thực hiện chương trình

Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng tại từng địa bàn tỉnh, thành phố do Cục Thuế thực hiện, đối với toàn bộ hóa đơn của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý.

2.4. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và thực hiện tuyên truyền

- Cục Thuế chủ động phối hợp với các cơ quan Tuyên giáo, cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh/văn phòng đại diện của VCCI để tổ chức tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc lấy hóa đơn và mục tiêu của chương trình “Hóa đơn may mắn” đến toàn thể người dân trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện tuyên truyền lễ công bố kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn” từng đợt đảm bảo lan tỏa rộng rãi đến người dân tại địa bàn.

2.5. Thành lập Hội đồng giám sát

- Thành lập Hội đồng giám sát để tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn” như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố hoặc lãnh đạo cấp sở do lãnh đạo UBND phân công.

+ Thành viên Hội đồng bắt buộc phải có các đại diện như sau:

++ Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thành phố;

++ Đại diện lãnh đạo Cục Thuế;

++ Đại diện các phòng/bộ phận có liên quan đến triển khai HĐĐT và cơ sở dữ liệu về HĐĐT;

++ Đại diện một số ban, ngành liên quan tại địa phương;

++ Đại diện văn phòng VCCI tại địa phương; Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương (nếu có);

+ Thư ký Hội đồng: đại diện Văn phòng, Cục Thuế.

Hội đồng có nhiệm vụ giám sát chương trình thực hiện đảm bảo khách quan, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2.6. Xây dựng cơ cấu giải thưởng

Cục Thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử thuộc phạm vi quản lý trên hệ thống HĐĐT và nguồn trả thưởng để xây dựng cơ cấu giải thưởng phù hợp, đảm bảo đủ hấp dẫn để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 01 giải nhất; 03 giải nhì; 05 giải ba; số lượng giải khuyến khích tùy tình hình thực tế nguồn trả thưởng, số lượng hóa đơn của từng địa phương.

2.7. Lựa chọn “Hóa đơn may mắn”

- Chương trình “Hóa đơn may mắn” do từng Cục Thuế thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do Cục Thuế quản lý trên hệ thống HĐĐT tập trung của ngành Thuế.

- Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của CQT, có đầy đủ thông tin định danh người mua (Mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin MST người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

- Chương trình “Hóa đơn may mắn” đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.

- Hội đồng giám sát có trách nhiệm xác nhận kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt. Mẫu biên bản xác nhận kết quả ban hành kèm theo công văn này.

2.8. Công bố thể lệ chương trình và công bố kết quả

Cục Thuế tổ chức công bố thể lệ của chương trình và công bố người trúng thưởng trên Website của Cục Thuế và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Mẫu thể lệ chương trình ban hành kèm theo công văn này.

3. Về nguồn kinh phí

Tổng cục Thuế giao dự toán từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính ngoài định mức (theo quy định tại Quyết định số 919/QĐ-TCT ngày 13/6/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) để các Cục Thuế thực hiện chương trình Hóa đơn may mắn theo mức quy định dưới đây. Ngoài nguồn kinh phí Tổng cục Thuế giao cho nội dung chi này, các Cục Thuế chủ động cân đối, sử dụng từ dự toán chi hoạt động thường xuyên và nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ (nếu có) để thực hiện theo cơ cấu giải thưởng của Cục Thuế.

Tổng cục Thuế sẽ thực hiện bổ sung nguồn kinh phí phục vụ triển khai thực hiện chương trình Hóa đơn may mắn trong năm 2022 theo cơ cấu giải thưởng do Cục Thuế tự xây dựng nhưng không vượt quá mức bổ sung nguồn kinh phí cho 03 quý cuối năm 2022 như sau:

- Nhóm 1 gồm 02 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hồ Chí Minh): Với mức chi tối đa là 200 triệu đồng/quý.

- Nhóm 2 gồm 16 tỉnh, thành phố điều tiết trung ương (Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Nam, Hà Nam, Ninh Bình): Với mức chi tối đa là 80 triệu đồng/quý.

- Nhóm 3 gồm 45 tỉnh, thành phố còn lại: Với mức chi tối đa là 30 triệu đồng/quý.

4. Chuẩn bị dữ liệu HĐĐT để triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”

Tổng cục Thuế (Cục CNTT chủ trì phối hợp với Vụ DNNCN) triển khai công tác chuyển giao phần mềm bấm số, phân luồng HĐĐT cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, xác định dữ liệu hóa đơn đủ điều kiện trên hệ thống “Hóa đơn may mắn” làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Cục Thuế báo cáo kết quả triển khai công tác phối hợp với các đơn vị chuẩn bị cho buổi Lễ bấm số tại địa phương và báo cáo Tổng cục trong ngày 31/8/2022.

5. Tổ chức thực hiện

Cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo, Tổ triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” kết hợp với triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Cục Thuế tổ chức tuyên truyền đến người dân về kênh tiếp nhận thông tin của Cục Thuế trong trường hợp người bán từ chối xuất hóa đơn cho người mua, trên cơ sở đó Cơ quan thuế kịp thời nắm bắt, hỗ trợ người bán xuất hóa đơn cho người mua theo quy định.

Đề nghị các đồng chí Cục trưởng các Cục Thuế quán triệt và tổ chức thực hiện chương trình “Hóa đơn may mắn” đảm bảo tiến độ triển khai. Chậm nhất ngày 10/9/2022, Cục Thuế có trách nhiệm báo cáo kế hoạch triển khai chương trình, khó khăn, vướng mắc và đề xuất triển khai gửi Tổng cục Thuế, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ thư điện tử: dhtuan@gdt.gov.vn, nếu có vướng mắc liên hệ Nguyễn Thị Thùy Linh - Vụ QLT DNNCN - Điện thoại: 0916584907.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục CNTT (để thực hiện);
- Lưu: VT, DNNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2022

 

MẪU THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “HÓA ĐƠN MAY MẮN”

I. NGUYÊN TẮC

- Chương trình “Hóa đơn may mắn” bao gồm các hóa đơn điện tử có mã của CQT, có đầy đủ thông tin định danh người mua (Mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin MST người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

- Chương trình “Hóa đơn may mắn” đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.

- Việc tổ chức trao giải thưởng do cơ quan thuế thực hiện.

II. TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “HÓA ĐƠN MAY MẮN”

1. Phạm vi và thời gian tổ chức

2. Về cơ cấu giải thưởng

3. Về việc công bố kết quả và trao thưởng

- Kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt sẽ được Cục Thuế công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của các Cục Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng (cụ thể) ngay trong ngày sau khi kết thúc Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt.

- Việc trao thưởng sẽ được thực hiện tại Cục Thuế, theo các hình thức đảm bảo tạo thuận lợi cho người có hóa đơn được lựa chọn trao thưởng.

- Thời hạn nhận thưởng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt. Quá thời hạn này kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được thực hiện theo Thể lệ này và theo Kế hoạch chi tiết của từng đợt.

Quá trình tổ chức được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, công khai minh bạch của Hội đồng giám sát thực hiện chương trình “Hóa đơn may mắn” theo Quyết định ....

Biên bản xác nhận kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” được in tự động Phần mềm “Hóa đơn may mắn” theo mẫu đính kèm và có sự xác nhận đầy đủ của Hội đồng giám sát./.

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ…………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày……tháng …. năm 2022

 

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH “HÓA ĐƠN MAY MẮN” ĐỢT...

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm….. tại ...<địa chỉ Cục Thuế>..., Cục Thuế đã tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn” ... <đợt lựa chọn>... dựa trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có người mua là cá nhân, có đầy đủ thông tin người mua trên hóa đơn và có ngày lập trong khoảng thời gian từ ngày ...<thời gian từ ngày>... đến ngày ...<thời gian đến ngày>....

Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” theo Quyết định số ….:

... <Danh sách Hội đồng giám sát>...

Trên cơ sở dữ liệu ...<số lượng HĐĐT có mã của CQT>... hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế có ngày lập từ ngày .... đến ngày …, trong đó có ... <số lượng HĐĐT có mã của CQT đủ điều kiện có thông tin người mua là cá nhân>... hóa đơn điện tử đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên, phần mềm “Hóa đơn may mắn” đã lựa chọn ngẫu nhiên ... hóa đơn may mắn được giải, ... <thông tin cơ cấu giải thưởng>....

(Thông tin kỹ thuật theo Phụ lục đính kèm)

STT

MST người mua

Tên người mua

MST người bán

Tên người bán

Ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn

Ngày lập

Mã hóa đơn

Giải thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” xác nhận việc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn được thực hiện trên phần mềm Hóa đơn may mắn và quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.

Biên bản xác nhận kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn” ...<Đợt lựa chọn>... được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3199/TCT-DNNCN ngày 29/08/2022 triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.370

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!